plakat informujący o szkoleniu dla sprzedawców alkoholu, z prawej strony kobieta, w tle butelki

Prezydent Miasta Nowa Sól serdecznie zaprasza przedsiębiorców sprzedających i podających napoje alkoholowe na terenie Miasta Nowa Sól oraz pracowników tych punktów na nieodpłatne szkolenie dotyczące przepisów prawa związanych z kontrolą punktów sprzedaży oraz ze sprzedażą i podawaniem napojów alkoholowych.

Szkolenie odbędzie się w dniu 18 stycznia 2023 r. na sali konferencyjnej w Nowosolskim Domu Kultury, ul. Piłsudskiego 49 w Nowej Soli w dwóch grupach:

  • w godzinach porannych – w godz. 9.00 – 13.00  lub
  • w godzinach popołudniowych – w godz. 14.30 – 18.30*.

Zakres szkolenia:

► Warsztaty ze skutecznego sposobu odmawiania nieletnim i nietrzeźwym klientom.

► Kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych – prawa i obowiązki przedsiębiorcy, procedura kontroli zezwoleń.

► Zasady i warunki prowadzenia sprzedaży alkoholu, ze szczególnym uwzględnieniem zakazu sprzedaży alkoholu osobom nieletnim i nietrzeźwym, pod zastaw, na kredyt – zasady i warunki sprzedaży alkoholu, do których przestrzegania zobowiązani są przedsiębiorcy, przesłanki cofnięcia zezwoleń.

Szkolenie poprowadzi Jerzy Rządzki i Michał Rządzki – doświadczeni konsultanci KCPU, szkoleniowcy, specjaliści profilaktyki zachowań problemowych. Dodatkowo każdy z uczestników szkolenia otrzyma materiały dydaktyczne oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Szkolenie jest bezpłatne dla przedsiębiorców z terenu Miasta Nowa Sól i całkowicie finansowane ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 r.

Wobec powyższego serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu właścicieli oraz pracowników punktów sprzedaży napojów alkoholowych z terenu Miasta Nowa Sól.

Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy:

https://docs.google.com/forms/d/1NCeHASI_NDHuPYLcIjcgDR2HXQiD-_zNL3bzvjn_2YI/viewform?edit_requested=true

W przypadku pytań prosimy o kontakt z p. Gabrielą Juncewicz lub Aleksandrą Kawszyn- Blicharską pod nr tel. 68/ 459 03 05.

* Przy zgłoszeniu należy wybrać godzinę, w której osoba zgłoszona będzie uczestniczyła.