Urząd Miejski – wydział Spraw Społecznych w Nowej Soli wraz z Fundacją FAStryga organizuje szkolenie na temat „Dziecko z FASD w procesie edukacji”. Szkolenie odbędzie się 27 listopada (sobota) od godz. 10.00 do godz. 18.00 w Nowosolskim Domu Kultury. Uczestnik szkolenia nie ponosi żadnych kosztów.

Szkolenie adresowane jest do:

– osób pracujących z dziećmi i młodzieżą,

– asystentów rodziny,

– rodziców

z terenu miasta Nowa Sól, a jego celem jest zdobycie praktycznej wiedzy na temat funkcjonowania dziecka z FASD i innymi dysfunkcjami intelektualnymi w szkole, rodzinie i społeczności. Poznanie technik radzenia sobie z trudnościami dziecka, poznanie praw jakie przysługują rodzicom wychowującym dzieci z FASD, omówienie prawidłowej diagnozy i  możliwości terapeutycznych, poszukiwanie wspólnych rozwiązań na przykładach. Przedstawienie praktycznych i sprawdzonych technik pomagających w procesie edukacji.

Plan szkolenia:

10:00- 11:20- z czym się mierzymy- czyli co to jest FAS, jak rozpoznać, co powinno nas zaniepokoić, jak zapobiegać.

10 min – przerwa kawowa

11:30- 13:00- Mózg dziecka z FAS- czyli co się dzieje kiedy „centrum sterowania” jest uszkodzone.

10 min. – przerwa kawowa

13:10- 14:30- Objawy FAS, charakterystyczne trudności widoczne w codziennym funkcjonowaniu dziecka.

 30 min. – przerwa obiadowa.

15:00- 16:30- Terapia i wspieranie dziecka w rzeczywistości szkolnej i poza nią.

10 min. – przerwa kawowa

16:40- 18:00-  Z teorii w praktykę- zajęcia warsztatowe, czas na pytania, podsumowanie.

Prowadząca:

dr n. med. Małgorzata Klecka – założycielka i Prezes Fundacji (funkcja pełniona społecznie), a także Wceprzewodnicząca Zarządu Stowarzyszenia Zastępczego Rodzicielstwa Oddział Śląski w Lędzinach. Absolwentka Studiów Doktoranckich (Wydział Lekarski Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, specjalność: psychiatria dziecięca). Na co dzień kieruje Pracownią Diagnostyki i Terapii Zaburzeń Rozwojowych w Lędzinach. Konsultuje rodziny adopcyjne i zastępcze przeżywające trudności w realcjach z dziećmi oraz prowadzi grupy i warsztaty dla rodziców. Terapeutka integratywna – w pracy terapeutycznej łączy podejście psychodynamiczne (Krakowskie Centrum Psychodynamiczne w Krakowie), neurorozwojowe oraz terapię somatyczną (metoda Somatic Experiencing wg. Petera Levine’a). Jest członkiem zespołu badawczego zajmującego się walidacją narzędzi diagnostycznych i terapeutycznych w grupie dzieci i młodzieży z Poalkoholowym Spektrum Wrodzonych Zaburzeń Rozwojowych (FASD). Laureatka „społecznego Nobla”, członkini stowarzyszenia Ashoka. Prywatnie mama 3 dorosłych dzieci biologicznych i 3 przyjętych.

Aby zapisać się na szkolenie należy wypełnić ankietę dostępną pod linkiem

https://docs.google.com/forms/d/15BpGIFBY42HZJUCSel5zW9AMkfNHdtOHd6aDsoUiFys/edit

Link do zgłoszenia na szkolenie dostępny jest również na stronie FB Profilaktyka Nowa Sól. Zgłoszenia należy dokonać do dnia 23 listopada 2021r.

Szkolenie jest bezpłatne i całkowicie finansowane z Gminnego Programu profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok.

Zaświadczenia: po ukończonym szkoleniu każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

W przypadku jakichkolwiek pytań zapraszam do kontaktu pod nr tel. 68/ 459 03 05.

Każda osoba, która zgłosi swój udział w szkoleniu dostanie automatyczne potwierdzenie wysłania formularza, jednak nie jest to gwarancją zakwalifikowania na szkolenie. Organizator poinformuje mailowo osoby zakwalifikowane na szkolenie.