Wrzesień to miesiąc, w którym corocznie 9 września obchodzimy Światowy Dzień FAS (Alkoholowy Zespół Płodowy), zwany też Dniem Świadomości FAS. Należy pamiętać, że picie alkoholu w czasie ciąży może wpłynąć na rozwój grupy schorzeń zwanych płodowymi zaburzeniami ze spektrum alkoholu (FASD). Dzieci urodzone z FASD mogą mieć wiele problemów, takich jak problemy medyczne, behawioralne, edukacyjne i społeczne.

Dlatego też wychodząc naprzeciw potrzebom Urząd Miejski – wydział Spraw Społecznych w Nowej Soli wraz z Polskim Instytutem FASD organizuje szkolenie  na temat  „Dziecko z FASD w procesie edukacji”.  Szkolenie odbędzie się
25 września (sobota) od godz. 9.00 do godz. 17.00 w Nowosolskim Domu Kultury. Uczestnik szkolenia nie ponosi żadnych kosztów. Szkolenie dedykowane jest nauczycielom szkół podstawowych na terenie miasta, pracownikom Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Nowej Soli i Asystentów rodziny w Nowej Soli.

            Celem szkolenia jest zdobycie praktycznej wiedzy na temat funkcjonowania dziecka z FASD i innymi dysfunkcjami intelektualnymi w szkole, rodzinie i społeczności a także prawidłowego diagnozowania dzieci z FASD.

Aby zapisać się na szkolenie należy wypełnić ankietę dostępną pod linkiem: https://docs.google.com/forms/d/1tC8ZNJ50wQvkiJIEQKROXhD-wq56Gu-2wO0leHMXszo/edit

Link do zgłoszenia na szkolenie dostępny jest na stronie FB: Profilaktyka Nowa Sól. Zgłoszenia należy dokonać do dnia 20 września 2021r.

Ramowy program szkolenia:

9:00- 10:30 – zapoznanie grupy, ćwiczenia wprowadzające do tematyki szkolenia,

10 min – przerwa kawowa

10:40- 12:00 – FASD- co to takiego? Fakty i mity, przekazanie najnowszej podpartej badaniami naukowymi wiedzy o FASD.

10 min. – przerwa kawowa

12:10- 13:40– poznanie prawidłowej ścieżki diagnostycznej, poszukiwanie grup zwiększonego ryzyka oraz zdobycie wiedzy jak kierować rodzinę (w szczególności biologiczną) na specjalistyczną diagnozę FASD aby nie napotkać oporu z jej strony.

35 min. – przerwa obiadowa.

14:15- 16:00– jak interpretować (wszystkie) opinie i diagnozy dziecka? Czego wymagać od diagnostów, terapeutów i nauczycieli (planowanie wsparcia terapeutycznego). Budowanie zespołu roboczego w celu poprawy jakości życia dziecka i jego całej rodziny.

10 min. – przerwa kawowa

16:10- 17:00– studium przypadków, podsumowanie, omawianie (zewnętrznych) przypadków, tworzenie struktur działań ułatwiających codzienne funkcjonowanie rodzin wychowujących dziecko z FASD. 

17:00 – zakończenie szkolenia rozdanie zaświadczeń.

Prowadzący: Janusz Morawiec – Fundator i Prezes Zarządu Fundacji Fascynujący Świat Dziecka, Prezes Zarządu Polskiego Instytutu FASD, Prezes Zarządu Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „Lewin” ośrodek terapii uzależnień, wieloletni praktyk w pracy z dziećmi z FASD i ich rodzinami, posiadacz certyfikatu specjalisty i diagnosty FASD, nadany przez dr. Susan Astley (Hemingway) dyrektor kliniki FASDPN przy Uniwersytecie Waszyngtońskim, posiadacz Certyfikat Trenera Biznesu. Ponadto ma na swoim koncie 1 000 godzin w prowadzeniu szkoleń i pracy z różnorodnymi grupami, ponad 3000 godzin doradztwa i konsultacji.