Rozwój sieci wolontariatu w Nowej Soli to cel, który Miasto Nowa Sól stawia sobie wspólnie z Fundacją na rzecz Collegium Polonicum w ramach rozpoczętego projektu „Nowa Sól na społecznej fali”.  Przechodzimy od planowania do realizacji – właśnie rozpoczyna się nabór na pierwsze szkolenie dotyczące wolontariatu.

Kto może wziąć udział w szkoleniu?

Do udziału w szkoleniach w szczególności zapraszamy koordynatorów i opiekunów wolontariatu w szkołach i organizacjach.

Liczba miejsc jest ograniczona do 20 osób.

Temat szkolenia

Jak współpracować z wolontariuszami?

Program szkolenia

  • przygotowywanie szkoły/organizacji do współpracy z wolontariuszami – określanie potrzeb, wyznaczanie celów i delegowanie zadań, dawanie wpływu
  • podtrzymywanie motywacji wolontariusza – motywacyjne DNA, motywacja 2.0, świętowanie sukcesów, koncentracja na korzyściach
  • komunikacja z wolontariuszem – przekazywanie informacji zwrotnej, prowadzenie rozmów ewaluacyjnych i oceniających, docenianie
  • obowiązki formalno – prawne związane z zatrudnianiem wolontariuszy

Termin i czas trwania szkolenia: 28.05.2022 r.  w godz. 9.00 -14.00

Miejsce: Centrum Aktywności Społecznej, ul. Kasprowicza 12 w Nowej Soli

Jak się zgłosić?

Chęć udziału w szkoleniu można zgłaszać do 23 maja 2022 r. poprzez złożenie deklaracji uczestnictwa w szkoleniu za pomocą e-maila na adres zienkowicz@nowasol.pl lub telefonicznie  pod numerem tel. 570 358 604 / 68 452 60 86

Pytania, informacje – osoby do kontaktu:

Urząd Miejski w Nowej Soli

Marcin Herma / Elżbieta Zienkowicz

zienkowicz@nowasol.pl

tel. 570 358 604/ 68 452 60 86

Fundacja na rzecz Collegium Polonicum

Agata Fogel

a.fogel@fundacjacp.org

tel. 533 316 288

Projekt „Nowa Sól na społecznej fali” jest wdrażany przez Fundację na rzecz Collegium Polonicum we współpracy z Gminą Nowa Sól – Miasto. Na jego realizację pozyskano 83 781,83 euro.

#AktywniObywateleGranty