Program szkolenia:

 Wolontariusz – dziecko. Jak mądrze pomagać?

DLA KOGO?  Wolontariusze szkolnych kół wolontariatu i nowosolskich organizacji

TERMIN         6.10.2022 r. w godz. 16.00 – 19.00

MIEJSCE         Centrum Aktywności Społecznej w Nowej Soli

TRENER          Marta Cielińska-Idziak

PROGRAM

– wolontariusz – czyli kto?

– prawa i obowiązki wolontariusza vs. prawa i obowiązki organizującego wolontariat (szkoła, organizacja, koordynator…)

– jak budować relacje z dzieckiem, by motywować i pokonywać trudności 

– zasady etyczne w pracy wolontariusza

– przykłady działań wolontarystycznych dla dzieci i młodzieży szkolnej 

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA DO 20! ZGŁOSZENIA DO 30 WRZEŚNIA!

ZAPRASZAMY!

Zgłoszenia proszę przesyłać na poniższy adres mailowy:

Osoby do kontaktu:

Urząd Miejski w Nowej Soli                          

Elżbieta Zienkowicz               

zienkowicz@nowasol.pl                                   

tel. 68 452 60 86