na grafice zdjęcie, na którym dwie dorosłe kobiety siedzą na przeciwko dziewczynki ii rozmawiają z nią

Termin i miejsce:  03.02.2024r. od godz. 9.00 do 13.30. Sala konferencyjna Centrum Aktywności Społecznej w Nowej Soli przy ul. Kasprowicza 12.

Adresaci szkolenia: organizacje pozarządowe pracujące z dziećmi i młodzieżą, zobowiązane do wprowadzenia Standardów Ochrony Małoletnich.

Cel szkolenia

1. Uwrażliwienie uczestników na zagadnienie identyfikacji
krzywdzenia dzieci i długoterminowych skutków przemocy wobec
dzieci.
2. Podniesienie poziomu kompetencji w obszarze pomocy dziecku
doświadczającemu przemocy.
3. Zwiększenie umiejętności z zakresu tworzenia Standardów
Ochrony Małoletnich/dzieci zgodnie z najnowszymi przepisami
prawa.

Zakres tematyczny
1. Wprowadzenie do tematyki przemocy wobec dzieci;
2. Możliwości reagowania i skuteczność pomocy w sytuacji krzywdzenia dziecka;
3. Obowiązki dla podmiotów organizujących działalność oświatową, opiekuńczą,
wychowawczą, resocjalizacyjną, religijną, artystyczną, medyczną, rekreacyjną,
sportową lub związaną z rozwijaniem zainteresowań przez małoletnich (Ustawa z
dn.28 lipca 2023r o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych
innych ustaw);
4. Standardy Ochrony Małoletnich- zasady przygotowania dokumentu zgodnie z
zapisami Ustawy;
5. Schemat interwencji w przypadku podejrzenia krzywdzenia dziecka;
6. Zasady zapewniające bezpieczne relacje między małoletnim a personelem
placówki/podmiotu;
7. Monitoring standardów.

Szkolenie prowadzone jest z wykorzystaniem aktywnych metod, angażujących uczestników
szkolenia. Pozwala to na zdobycie przez nich nie tylko wiedzy teoretycznej, ale również
praktycznych umiejętności związanych z tematyką szkolenia.
Szkolenie będzie realizowane w formie bezpośredniej.

Szkolenie prowadzone będzie przez specjalistów Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży SZANSA,
praktyków, mających wieloletnie doświadczenie nie tylko w bezpośredniej pracy z osobami
doświadczającymi przemocy, ale też w prowadzenie szkoleń z tego zakresu.

Szkolenie prowadzone będzie przez wykwalifikowanych trenerów w obszarze przygotowania Standardów Ochrony
Dzieci.

Liczba miejsc ograniczona do 15 osób.

Zgłoszenia na szkolenie:

telefonicznie pod nr  68 452 60 86 lub elektronicznie na adres skrzynki pocztowej zienkowicz@nowasol.pl