Trzecie szkolenie z konsultacji społecznych za nami. Szkolenie miało postać warsztatów ukierunkowanych na zdobycie praktycznych umiejętności z zakresu prowadzenia spotkań konsultacyjnych oraz realizacji badań potrzeb i opinii.

To już ostatnie szkolenie z cyklu trzech szkoleń, podczas których uczestnicy wyposażeni zostali w kompleksową wiedzę na temat: rodzajów i etapów procesów konsultacyjnych, możliwych do wykorzystania metod oraz działań służących minimalizowaniu ryzyka konfliktów wokół spraw społecznych.

Dziękujemy za Waszą obecność!

Szkolenia realizowane są w ramach projektu „Nowa Sól na społecznej fali” przez Gminę Nowa Sól – Miasto wspólnie z Fundacją na rzecz Collegium Polonicum. Projekt finansowany jest przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

#AktywniObywateleGranty