Sąsiada, sąsiadki, pracownika socjalnego lub grupy osób, instytucji, których działania zasługują na wyróżnienie.

Drodzy Nowosolanie, SPOŁECZNICY, zachęcamy do wzięcia udziału w ogłoszonym już po raz XIX przez Wojewodę Lubuskiego konkursie „Społecznik roku”. Zaangażowanie w pomoc drugiemu człowiekowi, szczególnie w tym trudnym okresie epidemii wymaga od wszystkich nowatorskich i często innowacyjnych rozwiązań. Konkurs ma na celu docenienie pracy osób, organizacji czy instytucji, które potrafią dotrzeć z pomocą do osób wykluczonych, słabszych, wymagających pomocy i wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Myślą przewodnią tegorocznej edycji jest sentencja Williama Barclay „W życiu każdego człowieka są dwa wielkie dni – pierwszy, w którym się rodzimy, drugi  – w którym odkrywamy po co”.

Jeżeli znacie Państwo osoby czy instytucje, których działalność zasługuje na wyróżnienie, zachęcamy do nominowania i składania wniosków konkursowych.

Do konkursu mogą przystąpić jednostki organizacyjne pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, organizacje pozarządowe działające w obszarze pomocy społecznej, a także osoby fizyczne, które pracują lub działają na rzecz klientów pomocy społecznej, które przyślą wniosek opisujący działania w obszarze wsparcia społecznego.

W Konkursie przewidziano cztery kategorie:

1) Wydarzenie roku – nagroda zespołowa,

2) Działania na rzecz środowiska lokalnego – nagroda zespołowa,

3) Szczególne osiągnięcia w obszarze pomocy społecznej – nagroda indywidualna,

4) Przyjaciel roku – nagroda indywidualna.

Zakres wymagań co do poszczególnych kategorii został określony w rozdziale 2 § 4 regulaminu konkursu.

Wypełnione i podpisane wnioski wraz z materiałami dokumentującymi podejmowane działania należy składać:

za pośrednictwem Urzędu Miejskiego do Wydziału Spraw Społecznych do 3 listopada 2020 r.

bezpośrednio do Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Jagiellończyka 8, pocztą lub drogą elektroniczną –  do 6 listopada 2020 r.

Bliższe informacje na temat regulaminu konkursu, koniecznych do złożenia dokumentach dostępne są na stronie Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego: https://www.lubuskie.uw.gov.pl/polityka_spoleczna/Spolecznik_Roku.html.

W przypadku pytań proszę o kontakt z Wydziałem Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Nowej Soli:

– tel. 68/459 03 27 – Inspektor ds. pożytku publicznego i spraw społecznych – Jolanta Kabzińska,

– tel. 68/459 03 67 – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych – Karina Jarosz.