Rusza nabór na zajęcia specjalistyczne dla dzieci Trening Umiejętności Społecznych w dwóch grupach wiekowych (7-9 lat i 10-12 lat).

Termin: każdy wtorek od 15 lutego br.
Grupa I (7-9 lat) wtorek w godz. 16:15-17:15
Grupa II (10-12 lat) wtorek w godz. 17:30-18:30

Spotkanie dla rodziców dzieci z grupy I odbędzie się 8 lutego o godzinie 17:30
Spotkanie dla rodziców dzieci z grupy II odbędzie się 8 lutego o godzinie 18:00

Miejsce: Punkt Konsultacyjny ul. Jaracza 1 w Nowej Soli.

Celem Treningu Umiejętności Społecznych jest zwiększenie satysfakcji dziecka z relacji społecznych. Podczas zajęć, uczestnicy będą kształtować, trenować i utrwalać swoje umiejętności społeczne. Integralnym elementem treningu jest psychoedukacja w zakresie m.in. regulacji emocji, umiejętności komunikacyjnych, czy z zakresu współpracy w grupie.
Wśród umiejętności społecznych wymieniamy m.in. umiejętności:
zawierania i podtrzymywania znajomości
słuchania
zadawania pytań
odmawiania
inicjowania rozmowy
dyskutowania
reagowania na krytykę
radzenia sobie z emocjami – ich rozróżniania i wyrażania
mówienia i przyjmowania komplementów
współpracy

Zajęcia są przeznaczone dla dzieci zamieszkujących na terenie miasta Nowa Sól, które odczuwają trudności, w którymś z powyższych obszarów.

Zajęcia realizowane będą od 15 lutego 2022r. do 21 czerwca 2022r. we wtorki w godzinach 16:15-17:15 grupa pierwsza (dzieci 7-9 lat) oraz 17:30 – 18:30 grupa druga (dzieci 10-12 lat).

Aby trening odpowiadał potrzebom Twojego dziecka niezbędny będzie udział w spotkaniu dla rodziców 8 lutego 2022r. o godzinie 17:30 (dla rodziców dzieci z grupy pierwszej) i o godz. 18.00 (dla rodziców z grupy drugiej) w punkcie konsultacyjnym przy ul. Jaracza 1 w Nowej Soli.

Prowadzący: Bogumiła Jastrzębska – psycholog, trenerka TUS,

Zgłoszenia można wysyłać do 4 lutego 2022r. w formularzu.

link dostępny jest również na stronie FB Profilaktyka Nowa Sól

Liczba miejsc jest ograniczona! W każdej grupie jest 7 miejsc.

Każda osoba, która zgłosiła chęć udziału otrzyma mailowe potwierdzenie zgłoszenia – jednak nie jest to jednoznaczne z przyjęciem do udziału w zajęciach.

Zajęcia dla dzieci są bezpłatne i całkowicie finansowane z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok.