Rusza nabór na zajęcia specjalistyczne dla dzieci Trening Zastępowania Agresji. To cykl 14 zajęć grupowych w dwóch grupach wiekowych (10-12 lat i 13-14 lat) w formie warsztatów pozwalający nabyć umiejętności radzenia sobie ze złością i wyrażaniu jej w sposób społecznie akceptowalny, sprzyjający rozwiązywaniu konfliktów bez agresji w środowisku szkolnym i rodzinnym oraz zmiana niekorzystnych wzorców zachowania poprzez doświadczenia korekcyjne.
Podczas zajęć ćwiczone będą umiejętności kontrolowania i redukowania wybuchów złości, opanowywania gniewu oraz rozładowania napięcia emocjonalnego.

Cykl zajęć TZA obejmuje 14 spotkań po 2 godziny dydaktyczne (2x 45 min.) z dziećmi oraz 1 spotkanie z rodzicem dziecka poprzedzające zajęcia, które odbędzie się 7 lutego br.:w grupie A o godzinie 17.00 na sali Braci Morawskich ul. Żeromskiego 7A w Nowej Soli,

w grupie B o godzinie 17.40 na sali Braci Morawskich ul. Żeromskiego 7A w Nowej Soli.

Prowadzący:
Bernarda Michalak – psychoterapeuta oraz Katarzyna Lorenz – psycholog.

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci zamieszkujących na terenie miasta Nowa Sól. Liczba miejsc ograniczona.

Zajęcia dla dzieci są bezpłatne i całkowicie finansowane z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok.

Termin zajęć: każdy poniedziałek od 14 lutego 2022r.
Forma: stacjonarne
Miejsce: sala Braci Morawskich, ul. Żeromskiego 7A w Nowej Soli
Grupa A (10-12 lat) w godzinach 16.00 – 17.30
Grupa B (13-14 lat) w godzinach 17.45 – 19.15

Aby zgłosić dziecko na zajęcia należy wypełnić formularz zgłoszeniowy do 4 lutego 2022r.:

Każda osoba, która zgłosi swój udział w TZA dostanie automatyczne potwierdzenie wysłania formularza, jednak nie jest to gwarancją zakwalifikowania na zajęcia. Organizator poinformuje meilowo rodziców o wstępnym zakwalifikowaniu dziecka na zajęcia. Rodzic uczestniczący w pierwszym spotkaniu z prowadzącymi w dniu 7 lutego br. otrzyma ostateczną informację, co do zakwalifikowania dziecka na TZA.

Informacje dostępne są na stronie FB Profilaktyka Nowa Sól