napis tydzień pomo0cy osobom pokrzywdzonym przestępstwem

W dniach od 20 lutego do 26 lutego 2023 roku obchodzony będzie w Polsce „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. Celem tego przedsięwzięcia jest przede wszystkim zwrócenie uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.

W ramach Tygodnia Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem przedstawiciele instytucji pomocowych na terenie miasta będą udzielać kompleksowych porad wszystkim zgłaszającym się po pomoc.
Każda osoba, która jest zainteresowana – ofiara przestępstwa lub osoba jej bliska – będzie miała możliwość uzyskania bezpłatnej konsultacji lub porady telefonicznej.

Komenda Powiatowa Policji w Nowej Soli, ulica Północna 2, gdzie w godzinach 8.00 -15.00 będą pełnione dyżury telefoniczne przez wyznaczonych specjalistów – telefon 47/ 7933260.

Sąd Rejonowy w Nowej Soli,
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 24
67-100 Nowa Sól
tel.: (+48) 68-35-58-800
fax: (+48) 68-35-58-702
e-mail: sekretariat@nowa-sol.sr.gov.pl

Prokuratura Rejonowa w Nowej Soli
ul. Piłsudskiego 38
Centrala tel. + 48 68 387-03-05

Telefon alarmowy dla ofiar przemocy domowej
/w godzinach urzędowania Prokuratury/:

  • 48 68 387 03 13

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli
ul. Staszica 1A
tel. 68/ 457 43 30 kom. 692 827 334
godziny urzędowania:
poniedziałek 7.00 – 16.00
wtorek – czwartek 7.00 – 15.00
piątek 7.00 – 14.00

Całodobowy telefon interwencji kryzysowej: 800 702 222

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowej Soli, ul. Piłsudskiego 12 (siedziba Urzędu Miejskiego)
tel. 68/ 459 03 05
godziny urzędowania:
poniedziałek – czwartek 7.30 – 15.30
piątek 7.30 – 13.00

Dyżur Komisji RPA w czwartki w godz. 16.00 -18.00 w punkcie konsultacyjnym przy ul. Drzymały 4 w Nowej Soli.

Punkt Konsultacyjno – Informacyjny dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, ul. Jaracza 1 w Nowej Soli
tel. 68/ 459 03 90
szczegółowe informacje o dyżurach w punktach konsultacyjnych:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02AvrmXLsn7hJXB6pmGn2UJWJP8GLQXWdeuGaX24ceujjUuwAcRXNq7U8fwVvKAaGwl&id=100063739410661

Punkt Konsultacyjny dla osób z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin, ul. Drzymały 4 w Nowej Soli,
tel. 530 577 060
poniedziałki i środy w godzinach 17.00 – 19.00.