Na grafice widnieje serce, apteczka pierwszej pomocy i zielone jabłko

Zapraszamy na trzecią edycję Nowosolskiego Pikniku Zdrowia, który odbędzie się już 21 maja 2023 r. w godzinach 12:00 – 17:00 na terenie Centrum Aktywności Społecznej, przy ul. Kasprowicza 12 w Nowej Soli. 

Piknik Zdrowia to przede wszystkim okazja do zadbania o swoje zdrowie dzięki bezpłatnym badaniom i konsultacjom ze specjalistami, rozmowy o profilaktyce ale także okazja do wspólnej zabawy.

W programie Pikniku Zdrowia m.in.:

– Dentobus,

– Dzień Dawcy Szpiku – rejestracja potencjalnych dawców szpiku DKMS,

– Konsultacje ortopedyczne, psychologiczne, dietetyczne, trychologiczne, fizjoterapeutyczne,

– Konsultacje w zakresie rehabilitacji pocovidowej, konsultacje z masażystą oraz elektrostymulacja,

– Akcja krwiodawstwa, promocja usług opiekuńczych oraz wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego,

– Nauka samobadania piersi oraz jąder na fantomach,

– Edukacja zdrowotna, pomiar BMI, pomiar glukozy oraz ciśnienia tętniczego, analiza składu ciała, badanie słuchu,

– Dni otwarte w Dziennym Domu Senior+, Środowiskowym Domu Samopomocy, Centrum Aktywności – Społecznej, gra w bule,

– Psychologiczne testy diagnostyczne, psychoedukacja rodziców, gry psychoedukacyjne,

– Prezentacja sprzętu ułatwiającego życie codzienne osobom słabowidzącym,

– Elektrostymulacja mięśni, konsultacje z naturopatą,

– Nauka udzielania pierwszej pomocy, pogadanki profilaktyczne,

– Promocja programów zdrowotnych Narodowego Funduszu Zdrowia,

– Możliwość złożenia wniosków dot. „Nowosolskiej Karty Seniora” oraz „Koperty Życia” dla osób – powyżej 60 roku życia,

– Tor przeszkód dla dzieci i młodzieży z elementami sprzętu ratowniczo-gaśniczego, konkursy, gry i zabawy z nagrodami dla dzieci, plecenie warkoczyków,

– Informacje dot. rehabilitacji osób niepełnosprawnych, promocja pieczy zastępczej, informacje dotyczące orzecznictwa o niepełnosprawności, „koktajlowy rower” powiatu nowosolskiego, 

– Możliwość „zwiedzania” wozu strażackiego, karetki oraz wozu policyjnego,

– Poczęstunek i inne niespodzianki.

Podczas pikniku znajdą Państwo stanowiska:

Dental-Med,

Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Nowej Soli,

Regionalne Centrum Krwiodawstwa w Zielonej Górze,

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowej Soli,

Dzienny Dom Seniora Senior +,

FonMed Aparaty Słuchowe,

Nowosolskie Stowarzyszenie Amazonek „Tęcza”,

Środowiskowy Dom Samopomocy,

Lubuski Odział Wojewódzki NFZ,

Ośrodek Profilaktyki i Pomocy Psychiatrycznej „Relacja”,

Polski Związek Niewidomych Koło Nowa Sól,

Stowarzyszenie Zawodowe Ratowników Medycznych „Medyk”,

Fundacja DKMS,

Urząd Miejski w Nowej Soli,

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nowej Soli,

Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Nowej Soli,

Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Przeciwdziałania Narkomanii w Nowej Soli,

Centrum Aktywności Społecznej,

Wielospecjalistyczny Szpital SPZOZ w Nowej Soli,

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności,

Starostwo Powiatowe w Nowej Soli,

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2,

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4,

Komenda Powiatowa Policji w Nowej Soli,

Straż Miejska w Nowej Soli,

Państwowa Straż Pożarna w Nowej Soli,

Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej w Nowej Soli,

Wojskowe Centrum Rekrutacji w Zielonej Górze,

Dietetyk „Na zdrowie” Dagmara Lewicka,

Nowosolanki.pl,

Gelato Makers Spółdzielnia Socjalna,

Put Kas Gabinet Naturoterapii,

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – Park Fizyki w Nowej Soli,

Ephis Gabinet Zdrowia i Urody,

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Nowej Soli,

Serdecznie zapraszamy!