W piątek 17 listopada hala sportowo-widowiskowa w Nowej Soli był miejscem pełnym sportowej pasji, emocji i integracji. To właśnie tutaj Środowiskowy Dom Samopomocy zorganizował VIII Nowosolski Integracyjny Turniej Bocci, który przyciągnął uwagę nie tylko miłośników sportu, ale także tych, którzy szukają innowacyjnych sposobów integracji społecznej.

Turniej zgromadził 16 drużyn reprezentujących województwo lubuskie i dolnośląskie. Co czyniło to wydarzenie szczególnie wyjątkowym, to fakt, że wszystkie drużyny składały się z osób z różnymi niepełnosprawnościami. Boccia, będąca sportem paraolimpijskim, stała się areną, gdzie barier fizycznych nie było. To właśnie tutaj zderzały się umiejętności, determinacja i duch sportowej rywalizacji.

Boccia to dyscyplina, która zyskuje coraz większą popularność, zwłaszcza wśród osób z niepełnosprawnościami fizycznymi, takimi jak porażenie mózgowe czy ciężkie uszkodzenia układu nerwowego, wymagające poruszania się na wózku inwalidzkim. Jednakże, warto podkreślić, że Boccia jest otwarta dla wszystkich. To sport, który angażuje zarówno ciało, jak i umysł, pełniąc rolę terapeutyczną. Włącza się w proces rehabilitacji, rozwijając zdolności ruchowe oraz koordynację motoryczną.

Turniej miał zaszczyt otworzyć prezydent Jacek Milewski oraz przewodniczący Rady Miejskiej, Andrzej Petreczko. Ich obecność na starcie wydarzenia była wyrazem wsparcia dla inicjatyw sportowych integrujących społeczność lokalną.

W otwarciu uczestniczyła także naczelnik wydziału Spraw Społecznych Jolanta Kabzińska oraz wiceprezydent Karina Jarosz, która podkreśliła znaczenie takich wydarzeń dla rozwoju społecznego i integracji osób z różnymi umiejętnościami. Obecność miejskich radnych, Anny Ast i Waldemara Jachecia, była wyrazem zaangażowania samorządu w promowanie aktywności sportowej i integracyjnych działań.

VIII Nowosolski Integracyjny Turniej Bocci to nie tylko sportowe wydarzenie, ale także manifestacja siły ducha, zdolnego pokonywać wszelkie przeszkody. To również dowód na to, że sport może być mostem, który łączy różne światy, tworząc społeczeństwo pełne szacunku, zrozumienia i akceptacji dla każdego człowieka.