Zapraszamy Państwa do udziału w bezpłatnych warsztatach, które są dedykowane dla rodziców dzieci w każdym wieku z terenu miasta Nowa Sól.  Organizowanych jest 7 warsztatów i na każdy warsztat należy zapisać się osobno, co oznacza, że nie trzeba brać udziału we wszystkich warsztatach a  jedynie w wybranych. Warsztaty prowadzone są w dwóch różnych siedzibach: CAS – Centrum Aktywności Społecznej i NDK – Nowosolski Dom Kultury w Nowej Soli.

Prosimy o uważne przeczytanie tematów, terminów warsztatów oraz o oznaczenie odpowiednich pól w formularzu. Na poniższym formularzu możesz zapisać się na jeden warsztat, który odbywa się w miesiącu lipcu. Natomiast na warsztaty sierpniowe będzie osobny formularz w późniejszym terminie.
https://docs.google.com/forms/d/12BPcTftoXls5Sp2eI-Br-tYjcYgnW94wED689BGtji0/edit

W przypadku jakiejkolwiek pomyłki prosimy o niezwłoczne poinformowanie o tym fakcie mejlowo na adres: profilaktyka@nowasol.pl lub telefonicznie 68/ 459 03 05.

HARMONOGRAM warsztatów:

CAS- Centrum Aktywności Społecznej, ul. Kasprowicza 12 w Nowej Soli.

12 lipca 2022 r. w godz. 16.00 – 19.00

Temat warsztatu: „NIE TAKI KONFLIKT STRASZNY”

Jak świat światem, tak konflikty były, są i będą. One są nieodłączną i naturalną częścią życia, pojawiają się wszędzie tam, gdzie spotykają się żywi (!) ludzie z ich odmiennymi potrzebami, pragnieniami i oczekiwaniami.
Przyznajmy szczerze, że raczej ich nie lubimy, większość z nas wolałaby ich unikać, skutecznie wyeliminować z naszego życia, no w ostateczności je zwalczyć, ale do czego to prowadzi???
A gdyby tak zmienić myślenie i nastawienie, próbując zobaczyć w konflikcie szansę na jakąś lepszą jakość, możliwość wzbogacenia życia i pogłębienia relacji, to jakby to było? Pięknie?
– Ale przecież to niemożliwe!
– Możliwe, możliwe!
Na warsztacie poprzyglądamy się temu zagadnieniu głębiej, zobaczymy:
–  jakie są możliwe podejścia do konfliktów,
–  jak w trudnej sytuacji szukać porozumienia,
–  czy kompromis to jedyne (dobre?) wyjście,
–  jak przeżyć konflikt, by się nie pozabijać, lecz by wzbogacić nasze relacje i zadbać o nasze wzajemne potrzeby,
–  czy zawsze musi ktoś przegrać, by inny mógł wygrać, itp.

Prowadząca: Joanna Mazurek – Coach w oparciu o nvc, mediator rodziny w duchu nvc, certyfikowany trener Kompasu Kariery, trener Komunikacji Empatycznej (wg. M. Rosenberga).

14 lipca 2022r. w godzinach 16.00 – 19.00

Temat warsztatu: „EMOCJE W PRAKTYCE CODZIENNOŚCI” – MODUŁ I

Na tym warsztacie przyglądniemy się naszym emocjom i postaramy się wspólnie odpowiedzieć na pytania: Rozum czy emocje?  Czym kierować się w życiu? Jak nie zabłądzić? Czym jest złość i dlaczego czasem się jej boimy? Oraz na kilka jeszcze innych ważnych pytań.
Warsztaty prowadzone są w aktywnej, przystępnej i poglądowej formule. Jest przestrzeń na pytania i dyskusję, a wiedza z zakresu poważnej psychologii tłumaczona jest na język codzienności.

Prowadząca: Agnieszka Domowicz- psychoterapeuta, pedagog, doradca rodzinny i trener Akademii Nauki

15 lipca 2022r. w godzinach 16.00 – 19.00

Temat warsztatu: „PIĘKNY UMYSŁ DZIECKA – INDYWIDUALNE WZORCE MYŚLENIA”

Dziecko, które otrzymuje umiejętne wsparcie od otoczenia, ma szansę korzystać ze swoich olbrzymich możliwości i lepiej radzi sobie w życiu. Dlatego serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w tej ciekawej, psychologicznej przygodzie. Warsztaty prowadzone są z dużą dawką humoru przez psycho i socjoterapeutę. Inspirują do nowych rozwiązań i mogą przynieść zaskakujące rezultaty.
Psychologowie wyróżnili sześć sposobów funkcjonowania umysłu (tzw. Wzorców Myślenia). Teoria wzorców daje odpowiedź, dlaczego jedne dzieci czytają bardzo sprawnie a inne mają z tym problemy, dlaczego jedne zapamiętują wszystko z lekcji a inne, nie mają pojęcia o tym, co było powiedziane w szkole. Podczas spotkania odkryją Państwo, jakim Wzorcem Myślenia posługuje się wasze Dziecko. Omówimy jakie potencjały ma każdy wzorzec. Odnajdziemy klucz do lepszej komunikacji z dzieckiem oraz do rozumienia własnych i dziecięcych potrzeb. Odkryjemy sposób docierania i wzmacniania tego, co w dziecku działa na „plus”. Dotrzemy do skutecznych i prostych sposobów aktywizacji i wsparcia naturalnego potencjału każdego z sześciu wzorców.

Prowadzący: Paweł Hoffman – psychoterapeuta i trener. W roli szkoleniowca pracuje od 2000 roku. Prowadzi seminaria i warsztaty rozwijające obszary intelektualne, interpersonalne i szerokie aspekty głębokiego rozwoju osobistego. Od roku 2009 prowadzi praktykę psychoterapeutyczną. Porusza się w szerokiej gamie nurtów terapeutyczno-rozwojowych. Tworzy autorskie programy i modele rozwojowe, które zapewniają większy komfort życia we wszystkich jego obszarach. Współtwórca programów rozwojowych Akademii Nauki.

19 lipca 2022r. w godzinach 16.00 – 19.00

Temat warsztatu: „BEZ KORZENI NIE MA SKRZYDEŁ”

Spotkanie poświęcimy bardzo ważnej kwestii, jaką jest dziecięce poczucie własnej wartości oraz czym się to różni od postawy pewności siebie. Dzieci, których rodzice potrafią odkrywać przed nimi ich bogactwo zasobów wewnętrznych w domu, w szkole oraz w szerokim otoczeniu, budują dużo bardziej zdrowe relacje i realizują siebie z większym odprężeniem i wiarą w siebie. To nasze wewnętrzne zasoby sprawiają, że mamy w życiu pasję, inspirację… Im bardziej jesteśmy zanurzeni w swoim „wewnętrznym skarbcu”, tym lepiej jesteśmy odbierani przez otoczenie.
Podczas tych warsztatów nauczymy się docierać do mocnych stron dziecka. Poznamy różnicę między tzw. pozytywnym myśleniem a rzeczywistym docieraniem do zasobów. Psychologowie twierdzą, że docieranie do zasobów wewnętrznych dziecka jest jedynym na dzień dzisiejszy sposobem przeciwdziałania uzależnieniom. Chroni to również dziecko przed wchodzeniem w niszczące dla niego role w obszarach szkolnych i relacyjnych. Rodzice, którzy brali udział w tych warsztatach często stwierdzali, że nauczyli się patrzeć na dziecko przez pryzmat jego wewnętrznej siły.

Prowadzący: Paweł Hoffman (patrz wyżej).

Nowosolski Dom Kultury, ul. Piłsudskiego 49 w Nowej Soli.

4 sierpnia 2022r. w godzinach 16.00 – 19.00

Temat warsztatu: „EMOCJE W PRAKTYCE CODZIENNOŚCI” – MODUŁ II

EMOCJE W PRAKTYCE CODZIENNOŚCI
•    czym tak naprawdę są emocje
•    jak je rozpoznawać i nazywać
•    jak nimi zarządzać
•    co to jest pozytywna energia złości i zarządzanie złością
•    jak sobie radzić z silnym napięciem i postępować racjonalnie

Prowadząca: Agnieszka Domowicz (patrz wyżej).

9 sierpnia 2022r. w godzinach 16.00 – 19.00

Temat warsztatu: „JAK WESPRZEĆ SWOJE DZIECKO W EDUKACJI  I ZMIENIĆ NIECHĘĆ DO NAUKI W EFEKTYWNE UCZENIE SIĘ?”

Celem warsztatów, jest zapoznanie rodziców dzieci uczących się, z wiedzą o tym z czego mogą wynikać trudności w nauce, w oparciu o dostępną wiedzę z neurodydaktyki. Dowiedzą się Państwo jak poradzić sobie z niechęcią dziecka do nauki i stwarzać warunki, które sprzyjają efektywnemu uczeniu się.  Jak wesprzeć dziecko i unikać napięć spowodowanych obowiązkami szkolnymi. „Na własnej skórze” poczują, na czym polega uczenie się przyjazne mózgowi. Poznają metody wspierające dziecko w nauce, pozostając w zgodzie z jego naturalnymi potrzebami.

Prowadzącą: Katarzyna Rubiś – Trenerka biegłego czytania i technik zapamiętywania w Akademii Nauki.  Entuzjastka edukacji alternatywnej opartej na odkryciach neurodydaktyki. Ukończyła kurs „Alternatywne nurty edukacji w świetle badań nad mózgiem”. Zwolenniczka aktywnej roli ucznia w organizacji procesu nauki. Na co dzień nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej.

20 sierpnia 2022r. w godzinach 9.00 – 14.00

Temat warsztatu: „ŚWIADOMOŚĆ I ODPRĘŻENIE W RELACJI Z DZIECKIEM”

Warsztat dla rodziców o tym, jak pomóc dziecku przepracować jego emocje, czyli klucz do bliskości, zaufania i odpowiedzialności. Spotkanie będzie ciekawą i inspirującą przygodą w często nieznanym nam świecie własnych uczuć oraz uczuć dziecka.
Wg badań 80% poczucia sukcesu w obszarze zawodowym i obszarze satysfakcji w relacjach zależy od inteligencji emocjonalnej. Pozostałe 20% wypełnia wiedza zdobyta w szkole.
Doceniając wagę wspomnianych 80% proponujemy warsztaty, które znacząco i konkretnie pozwolą Ci podnieść wiedzę i sprawność poruszania się w przestrzeni emocji między Tobą a dzieckiem. Nasze emocje kierują się swoistymi prawami. Poznanie tych praw pozwala pewniej i bardziej świadomie towarzyszyć dziecku w jego rozwoju. W trakcie warsztatów postaramy się pojąć naturę emocji, poznamy proste techniki łagodzenia stresów i napięć u dziecka. Rodzice bardzo często stwierdzali, że zazwyczaj uciekali od emocji w relacji rodzicielskiej, bagatelizowali je z lęku, że nie potrafią z nimi pracować, ale niosło to napięcie i brak zrozumienia.
Po warsztatach dochodzili do wniosku, że emocje kryją niezwykły potencjał bliskości, zaufania i budowania odpowiedzialności.

Prowadzący: Paweł Hoffman (patrz wyżej).

 ————————————————————————-

Warsztaty dedykowane są dla osób zamieszkujących na terenie miasta Nowa Sól.

Liczba miejsc ograniczona. Formularz należy przesłać najpóźniej na 5 dni przed rozpoczęciem warsztatu. Organizator zastrzega sobie zamknąć listę uczestników wcześniej, jeżeli zostanie ona zapełniona zgłoszeniami.

Każda osoba, która zgłosi swój udział w szkoleniu dostanie automatyczne potwierdzenie wysłania formularza, jednak nie jest to gwarancją zakwalifikowania na szkolenie. Organizator poinformuje mejlowo osoby zakwalifikowane na warsztaty.

Szkolenie jest bezpłatne i całkowicie finansowane z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok.

Zaświadczenia: po ukończonym warsztacie każdy z uczestników, który zaznaczył otrzymanie zaświadczenia otrzyma je po ukończonym warsztacie.

W przypadku jakichkolwiek pytań zapraszam do kontaktu pod nr tel. 68/ 459 03 05.