plakat zapraszając na wakacyjne warsztaty dla rodziców. na obrazku rodzice z dzieckiem, ojciec trzyma na ramionach swojego syna. na drugim obrazku otwarte dłonie z papierowym sercem oraz wycinanka rodzina

Zapraszamy Państwa do udziału w bezpłatnych warsztatach dla rodziców organizowanych przy współpracy z Akademia Nauki – Zielona Góra.
Realizowanych będzie 6 warsztatów i na każdy warsztat należy zapisać się osobno, co oznacza, że nie trzeba brać udziału we wszystkich warsztatach a jedynie w wybranych.
Warsztaty prowadzone będą w CAS – Centrum Aktywności Społecznej Nowa Sól ul. Kasprowicza 12.

20 lipca 2024r. (sobota) w godzinach 10.00 – 15.00
Temat warsztatu: „Poznaj siebie -zrozum dziecko”

Warsztat pozwalający rodzicom/współpracownikom odkryć różnice pomiędzy swoim typem osobowości i zachowań a typem dziecka/współpracownika oraz uczy rozwijać się oparciu o swoje naturalne preferencje.
Typologia osobowości MBTI to:
najbardziej znany na świecie instrument umożliwiający poznanie i zrozumienie różnic osobowościowych,
służący do mierzenia ludzkich preferencji dotyczących postrzegania świata i podejmowania decyzji,
poparta badaniami naukowymi,
buduje na naturalnych, indywidualnych preferencjach,
wspiera proces wychowawczy,
poprawia komunikację i relacje pomiędzy ludźmi.

Prowadzący: Rafał Włosiński.

29 lipca 2024r. (poniedziałek) w godzinach 16.00 – 19.00
Temat warsztatu: „JESTEM OK – TAKI, JAKI JESTEM CZYLI JAK POMÓC DZIECKU W ROZWIJANIU ZDROWEGO POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI”

Inspirujący warsztat dotyczący obszaru kluczowego dla rozwoju dziecka jakim jest poczucie własnej wartości.
Spotkanie jest dla rodziców, dziadków, nauczycieli, dyrektorów, którzy chcą:
dostrzec dziecko takim, jakie ono jest,
poprawić z nim relacje,
usłyszeć je …i
towarzyszy jemu w rozwoju.
Podczas warsztatów uczestnik dowie się:
czy można wspierać w dzieciach ich poczucie własnej wartości, pomimo że nasze własne zostało mocno nadszarpnięte w toku socjalizacji,
jak odróżnić poczucie własnej wartości od pewności siebie,
jak formułować komunikaty dostarczające dziecku bezcennych informacji na temat samego siebie,
co w codziennym życiu może pomóc nam w dbaniu o siebie w omawianym obszarze.
Czy rodzic, który nie rozwinął poczucia wartości u siebie jest w stanie rozwinąć je u swojego dziecka? Zagadnienie poczucia własnej wartości spostrzegamy jako kluczowe w rozwoju dziecka, gdyż jest ono w pewnym sensie szczepionką chroniącą dziecko przed niepożądanym i destrukcyjnym wpływem środowiska — zarówno ludzi (presji rówieśniczej, nękania, krzywdzących dorosłych) jak i zdarzeń (rozwód rodziców, śmierć bliskiej osoby, choroba, emigracja itd.).

Prowadząca: Elżbieta Magiełda.

1 sierpnia 2024 r. (czwartek) w godz. 16.00 – 19.00
Temat warsztatu: „SIŁA KOMUNIKACJI”

Chyba wszyscy mamy doświadczenie rozmów, które nas ranią, oddalają od siebie, po których czujemy, że nie zostaliśmy usłyszani i zrozumiani, po których pozostaje poczucie osamotnienia. I jednocześnie mamy w sobie tęsknotę za rozmowami, które prowadzą do zrozumienia, pogłębiania bliskości, w których jest kontakt nawet przy różnicy zdań i światopoglądów.
Na warsztacie chcemy razem przyjrzeć się temu:
jak się komunikujemy i co takiego warto robić (a co zaniechać), by się w tych dialogach
prawdziwie spotkać.
jakie słowa zbliżają, otwierają nas na siebie („słowa okna”),
jakie słowa oddzielają i budują mury między nami,
jak zarządzać emocjami, by nie utrudniały, a raczej wspierały nas w rozmowie, szczególnie, gdy
poruszamy trudne angażujące nas emocjonalnie tematy,
jak przygotować się do trudnej rozmowy
i wreszcie jak stworzyć odpowiednią atmosferę do rozmowy.

Prowadząca: Joanna Mazurek.

12 sierpnia 2024r. (poniedziałek) w godzinach 16.00 – 19.00
Temat warsztatu: „NASTOLATKI – KIEDY KOŃCZY SIĘ WYCHOWANIE?”

Uczestnicy dowiedzą się:
jak radzić sobie z lękiem o konsekwencje zachowania nastolatka w szkole
czy powinno niepokoić, że nastoletnie dziecko się (nie) buntuje
jak zrozumieć zmienne nastroje, milczenie i drażliwość nastolatka
jak zaoferować mu swoje wsparcie, żeby mógł z niego skorzystać
czy i gdzie stawiać granice

Czy życie z nastolatkiem musi oznaczać ciągłe konflikty? Czy jedyna droga do uzyskania autonomii to bunt? Jak zrozumieć kogoś, kto teraz tak bardzo różni się ode mnie – dziwnie się ubiera, ma dziwną fryzurę, słucha zupełnie niezrozumiałej dla mnie muzyki i komunikuje się półsłówkami? Jak być mądrym rodzicem nastolatka? Jak zaoferować mu swoje wsparcie, żeby mógł z niego skorzystać? Gdzie stawiać teraz granice? Na co pozwalać? Jak rozmawiać o szkole? Im więcej tego rodzaju pytań postawią sobie rodzice dorastającego dziecka, tym większa szansa, że przez nastoletni wiek swoich dzieci przejdą razem konstruktywnie.
Jesper Juul kieruje do nas trudny do przyjęcia dla przeciętnego polskiego rodzica przekaz: kiedy dziecko ma 14 lat, już za późno na wychowanie. Teraz możemy przyglądać się efektom naszych wysiłków podejmowanych przez ostatnie lata. Nie chodzi jednak o to, aby pozostać biernym obserwatorem zmagań naszego nastoletniego dziecka ze światem – postulujemy przejście na pozycję sparingpartnera: osoby, która daje maksymalny opór, ale jednocześnie dba o to, aby nie wyrządzić szkody. Jak zrobić to w praktyce – to właśnie jest tematem warsztatu.

Prowadząca: Elżbieta Magiełda.

19 sierpnia 2024r. (poniedziałek) w godzinach 16.00 – 19.00
Temat warsztatu: „JAK TWORZYĆ ŚRODOWISKO WSPIERAJĄCE POTENCJAŁ MAŁEGO DZIECKA (0-6 lat)”

Podczas warsztatu porozmawiamy o tym:
Dlaczego wczesny etap rozwoju jest najistotniejszy w życiu człowieka.
Jakie czynniki środowiska sprzyjają a jakie mogą ograniczyć rozwój mózgu małego dziecka. Co to znaczy wspierać potencjał swojego dziecka i jak odnaleźć się w gąszczu rozmaitych teorii rozwojowych.
Przyjrzymy się wybranym zachowaniom dzieci i spróbujemy odpowiedzieć na pytania: Co jest ważniejsze geny czy wychowanie? Czy do wychowania dziecka naprawdę potrzebna jest cała wioska?
Pochylimy się nad bardzo istotną rolą ruchu w rozwoju małego człowieka.
Rzucimy nowe światło na ogromną rolę rodziców i nauczycieli na wczesnym etapie życia. Zastanowimy się nad tym czym kierować się przy wyborze pierwszej placówki edukacyjnej dla dziecka.

Prowadząca: Katarzyna Rubiś.

26 sierpnia 2024r. (poniedziałek) w godzinach 16.00 – 19.00
Temat warsztatu: „JAK WSPOMÓC DZIECKO W NAUCE?”

Zagadnienia spotkania obejmują następujące tematy:
Jak działa nasz mózg.
Dlaczego relaks jest ważny.
Pamięć. Jak to działa? Podstawowe techniki pamięciowe.
Praca z tekstem i elementy twórczego myślenia.
Sposoby opracowywania tekstów.
Piktogramy
Mapy myśli.
Właściwe wartościowanie niepowodzeń i sukcesów szkolnych. Komunikaty po przyjściu dziecka ze szkoły. Kontrakty DZIECKO – RODZICE.
Strategia uczenia się. Etapy przetwarzania informacji. Rola przerw w nauce.
Uczenie się jako cykl. Odpowiednia kolejność w rytuale uczenia się:
Relaks. Umiejętność rozluźniania się jako warunek efektywnego przyswajania informacji oraz niezbędna umiejętność, by swobodnie przypominać je sobie w sytuacjach stresowych.
Koncentracja. Mentalny trening aktywizacyjny. Sposób na szybką rozgrzewkę i zabawy rodzinne w podróży.
Ruch. Rola ciała w procesie uczenia się. Techniki uwalniające napięcie z ciała, gromadzące się podczas nauki.

Prowadzący: Paweł Hoffman.

Warsztaty dedykowane są dla osób – rodziców zamieszkujących na terenie miasta Nowa Sól.

Liczba miejsc ograniczona. Formularz należy przesłać najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem warsztatu. Organizator zastrzega sobie zamknąć listę uczestników wcześniej, jeżeli zostanie ona zapełniona zgłoszeniami.

Każda osoba, która zgłosi swój udział w szkoleniu dostanie automatyczne potwierdzenie wysłania formularza, jednak nie jest to gwarancją zakwalifikowania na szkolenie. Organizator poinformuje meilowo osoby zakwalifikowane na warsztaty.

Udział w warsztatach jest bezpłatny i całkowicie finansowane z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok.

Formularz zgłoszeniowy:
WAKACYJNE WARSZTATY DLA RODZICÓW 👨‍👩‍👦👨‍👩‍👧‍👦💑

Zapraszamy Państwa do udziału w bezpłatnych warsztatach dla rodziców organizowanych przy współpracy z Akademia Nauki – Zielona Góra.
Realizowanych będzie 6 warsztatów i na każdy warsztat należy zapisać się osobno, co oznacza, że nie trzeba brać udziału we wszystkich warsztatach a jedynie w wybranych.
Warsztaty prowadzone będą w CAS – Centrum Aktywności Społecznej Nowa Sól ul. Kasprowicza 12.

20 lipca 2024r. (sobota) w godzinach 10.00 – 15.00
Temat warsztatu: „Poznaj siebie -zrozum dziecko”

Warsztat pozwalający rodzicom/współpracownikom odkryć różnice pomiędzy swoim typem osobowości i zachowań a typem dziecka/współpracownika oraz uczy rozwijać się oparciu o swoje naturalne preferencje.
Typologia osobowości MBTI to:
najbardziej znany na świecie instrument umożliwiający poznanie i zrozumienie różnic osobowościowych,
służący do mierzenia ludzkich preferencji dotyczących postrzegania świata i podejmowania decyzji,
poparta badaniami naukowymi,
buduje na naturalnych, indywidualnych preferencjach,
wspiera proces wychowawczy,
poprawia komunikację i relacje pomiędzy ludźmi.

Prowadzący: Rafał Włosiński.

29 lipca 2024r. (poniedziałek) w godzinach 16.00 – 19.00
Temat warsztatu: „JESTEM OK – TAKI, JAKI JESTEM CZYLI JAK POMÓC DZIECKU W ROZWIJANIU ZDROWEGO POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI”

Inspirujący warsztat dotyczący obszaru kluczowego dla rozwoju dziecka jakim jest poczucie własnej wartości.
Spotkanie jest dla rodziców, dziadków, nauczycieli, dyrektorów, którzy chcą:
dostrzec dziecko takim, jakie ono jest,
poprawić z nim relacje,
usłyszeć je …i
towarzyszy jemu w rozwoju.
Podczas warsztatów uczestnik dowie się:
czy można wspierać w dzieciach ich poczucie własnej wartości, pomimo że nasze własne zostało mocno nadszarpnięte w toku socjalizacji,
jak odróżnić poczucie własnej wartości od pewności siebie,
jak formułować komunikaty dostarczające dziecku bezcennych informacji na temat samego siebie,
co w codziennym życiu może pomóc nam w dbaniu o siebie w omawianym obszarze.
Czy rodzic, który nie rozwinął poczucia wartości u siebie jest w stanie rozwinąć je u swojego dziecka? Zagadnienie poczucia własnej wartości spostrzegamy jako kluczowe w rozwoju dziecka, gdyż jest ono w pewnym sensie szczepionką chroniącą dziecko przed niepożądanym i destrukcyjnym wpływem środowiska — zarówno ludzi (presji rówieśniczej, nękania, krzywdzących dorosłych) jak i zdarzeń (rozwód rodziców, śmierć bliskiej osoby, choroba, emigracja itd.).

Prowadząca: Elżbieta Magiełda.

1 sierpnia 2024 r. (czwartek) w godz. 16.00 – 19.00
Temat warsztatu: „SIŁA KOMUNIKACJI”

Chyba wszyscy mamy doświadczenie rozmów, które nas ranią, oddalają od siebie, po których czujemy, że nie zostaliśmy usłyszani i zrozumiani, po których pozostaje poczucie osamotnienia. I jednocześnie mamy w sobie tęsknotę za rozmowami, które prowadzą do zrozumienia, pogłębiania bliskości, w których jest kontakt nawet przy różnicy zdań i światopoglądów.
Na warsztacie chcemy razem przyjrzeć się temu:
jak się komunikujemy i co takiego warto robić (a co zaniechać), by się w tych dialogach
prawdziwie spotkać.
jakie słowa zbliżają, otwierają nas na siebie („słowa okna”),
jakie słowa oddzielają i budują mury między nami,
jak zarządzać emocjami, by nie utrudniały, a raczej wspierały nas w rozmowie, szczególnie, gdy
poruszamy trudne angażujące nas emocjonalnie tematy,
jak przygotować się do trudnej rozmowy
i wreszcie jak stworzyć odpowiednią atmosferę do rozmowy.

Prowadząca: Joanna Mazurek.

12 sierpnia 2024r. (poniedziałek) w godzinach 16.00 – 19.00
Temat warsztatu: „NASTOLATKI – KIEDY KOŃCZY SIĘ WYCHOWANIE?”

Uczestnicy dowiedzą się:
jak radzić sobie z lękiem o konsekwencje zachowania nastolatka w szkole
czy powinno niepokoić, że nastoletnie dziecko się (nie) buntuje
jak zrozumieć zmienne nastroje, milczenie i drażliwość nastolatka
jak zaoferować mu swoje wsparcie, żeby mógł z niego skorzystać
czy i gdzie stawiać granice

Czy życie z nastolatkiem musi oznaczać ciągłe konflikty? Czy jedyna droga do uzyskania autonomii to bunt? Jak zrozumieć kogoś, kto teraz tak bardzo różni się ode mnie – dziwnie się ubiera, ma dziwną fryzurę, słucha zupełnie niezrozumiałej dla mnie muzyki i komunikuje się półsłówkami? Jak być mądrym rodzicem nastolatka? Jak zaoferować mu swoje wsparcie, żeby mógł z niego skorzystać? Gdzie stawiać teraz granice? Na co pozwalać? Jak rozmawiać o szkole? Im więcej tego rodzaju pytań postawią sobie rodzice dorastającego dziecka, tym większa szansa, że przez nastoletni wiek swoich dzieci przejdą razem konstruktywnie.
Jesper Juul kieruje do nas trudny do przyjęcia dla przeciętnego polskiego rodzica przekaz: kiedy dziecko ma 14 lat, już za późno na wychowanie. Teraz możemy przyglądać się efektom naszych wysiłków podejmowanych przez ostatnie lata. Nie chodzi jednak o to, aby pozostać biernym obserwatorem zmagań naszego nastoletniego dziecka ze światem – postulujemy przejście na pozycję sparingpartnera: osoby, która daje maksymalny opór, ale jednocześnie dba o to, aby nie wyrządzić szkody. Jak zrobić to w praktyce – to właśnie jest tematem warsztatu.

Prowadząca: Elżbieta Magiełda.

19 sierpnia 2024r. (poniedziałek) w godzinach 16.00 – 19.00
Temat warsztatu: „JAK TWORZYĆ ŚRODOWISKO WSPIERAJĄCE POTENCJAŁ MAŁEGO DZIECKA (0-6 lat)”

Podczas warsztatu porozmawiamy o tym:
Dlaczego wczesny etap rozwoju jest najistotniejszy w życiu człowieka.
Jakie czynniki środowiska sprzyjają a jakie mogą ograniczyć rozwój mózgu małego dziecka. Co to znaczy wspierać potencjał swojego dziecka i jak odnaleźć się w gąszczu rozmaitych teorii rozwojowych.
Przyjrzymy się wybranym zachowaniom dzieci i spróbujemy odpowiedzieć na pytania: Co jest ważniejsze geny czy wychowanie? Czy do wychowania dziecka naprawdę potrzebna jest cała wioska?
Pochylimy się nad bardzo istotną rolą ruchu w rozwoju małego człowieka.
Rzucimy nowe światło na ogromną rolę rodziców i nauczycieli na wczesnym etapie życia. Zastanowimy się nad tym czym kierować się przy wyborze pierwszej placówki edukacyjnej dla dziecka.

Prowadząca: Katarzyna Rubiś.

26 sierpnia 2024r. (poniedziałek) w godzinach 16.00 – 19.00
Temat warsztatu: „JAK WSPOMÓC DZIECKO W NAUCE?”

Zagadnienia spotkania obejmują następujące tematy:
Jak działa nasz mózg.
Dlaczego relaks jest ważny.
Pamięć. Jak to działa? Podstawowe techniki pamięciowe.
Praca z tekstem i elementy twórczego myślenia.
Sposoby opracowywania tekstów.
Piktogramy
Mapy myśli.
Właściwe wartościowanie niepowodzeń i sukcesów szkolnych. Komunikaty po przyjściu dziecka ze szkoły. Kontrakty DZIECKO – RODZICE.
Strategia uczenia się. Etapy przetwarzania informacji. Rola przerw w nauce.
Uczenie się jako cykl. Odpowiednia kolejność w rytuale uczenia się:
Relaks. Umiejętność rozluźniania się jako warunek efektywnego przyswajania informacji oraz niezbędna umiejętność, by swobodnie przypominać je sobie w sytuacjach stresowych.
Koncentracja. Mentalny trening aktywizacyjny. Sposób na szybką rozgrzewkę i zabawy rodzinne w podróży.
Ruch. Rola ciała w procesie uczenia się. Techniki uwalniające napięcie z ciała, gromadzące się podczas nauki.

Prowadzący: Paweł Hoffman.

Warsztaty dedykowane są dla osób – rodziców zamieszkujących na terenie miasta Nowa Sól.

Liczba miejsc ograniczona. Formularz należy przesłać najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem warsztatu. Organizator zastrzega sobie zamknąć listę uczestników wcześniej, jeżeli zostanie ona zapełniona zgłoszeniami.

Każda osoba, która zgłosi swój udział w szkoleniu dostanie automatyczne potwierdzenie wysłania formularza, jednak nie jest to gwarancją zakwalifikowania na szkolenie. Organizator poinformuje mailowo osoby zakwalifikowane na warsztaty.

Udział w warsztatach jest bezpłatny i całkowicie finansowane z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok.

Formularz zgłoszeniowy:
https://docs.google.com/forms/d/1lVlZpWOP–QGrApwet7FHPiFeVnz5KCTcgBN9vRwPUk/edit