Trwają prace remontowe w modernizowanym budynku dawnego magazynu Solnego. Zostały już wstawione nowe drzwi i okna, trwają prace przy oczyszczaniu ścian wewnętrznych, ostatecznego kształtu nabiera sufit i część sanitarna budynku. Na początku września wyremontowany i wyposażony budynek zostanie oddany do użytku.
Magazyn Solny po rewitalizacji będzie miejscem lokalnej aktywności w zakresie kultury, edukacji, promocji zdrowia oraz integracji społecznej. Celem tego przedsięwzięcia jest głównie nadanie funkcji społecznej miejscu do tej pory niedostępnemu dla mieszkańców Nowej Soli. Z tego zaniedbanego do tej pory zabytku skorzystają wspólnie rożne grupy nowosolan. Będzie to miejsce prezentacji działań dla stowarzyszeń, grup nieformalnych i indywidualnych twórców. W przestrzeni Magazynu ludzie z inicjatywą i pomysłami będą mogli realizować swoje pasje oraz prezentować je szerszej publiczności. Planowane są systematycznie organizowane wystawy prac malarskich, fotograficznych i rękodzieła. Możliwości techniczne i wyposażenie magazynu pozwolą także na organizowanie prób, przesłuchań i koncertów amatorskich oraz profesjonalnych wykonawców. Zaprojektowana przestrzeń gastronomiczna będzie miejscem spotkań stowarzyszeń i grup mieszkańców.
Z racji historycznego charakteru budynku i swojej lokalizacji Magazyn Solny stanie się także miejscem międzypokoleniowej integracji poprzez spotkania z lokalnymi historykami, badaczami przeszłości miasta i lokalnych tradycji. Po rewitalizacji obiekt będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych.
Wyposażenie Magazynu Solnego to m.in. mobilna scena z systemem nagłośnienia i reflektorami scenicznymi, mobilne ścianki wystawowe umożliwiające prezentację prac plastycznych lub fotograficznych, stoły i krzesła eventowe, stoły do zajęć warsztatowych itp.
Inwestycja jest współfinansowana przez Fundację Most the Most z Warszawy.
W trakcie opracowywania projektu rewitalizacji magazynu okazało się, że praktycznie nie istnieją żadne fotografie ani dawne obrazy, które utrwaliłyby wizerunek budynku z zamierzchłych czasów. Tomasz Andrzejewski- dyrektor nowosolskiego muzeum, który zgłębiał temat, ma proste wytłumaczenie: To po prostu zawsze był magazyn, budynek gospodarczy, który pełnił funkcje wyłącznie użytkowe. Nikt nie fotografował budynku, ani tym bardziej nie uczynił go tematem swojej działalności artystycznej. Mamy w swoich zbiorach jedynie zdjęcie wykonane w latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku w ramach ewidencji zabytków.
Być może nadszedł czas by to zmienić W ramach wydarzeń w Magazynie jest planowana na październik wystawa fotografii z domowych archiwów. Będzie to wydarzenie organizowane z okazji „urodzin Nowej Soli”. Wielu nowosolan posiada w swych albumach zdjęcia dawnej Nowej Soli. Organizatorzy wystawy zwracają się z prośbą o udostępnienie takich zdjęć. Zdjęcia zostaną zeskanowane i oddane właścicielom. Prosimy o kontakt w tej sprawie z Jarosławem Suskim z Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Nowej Soli, mail: j.suski@nowasol.pl, tel. (68) 4590300 w. 384.
Szczególnie zależy nam na fotografiach dawnej dzielnicy portowej i Magazynu Solnego. Rewitalizacja to nie tylko odnowienie budynku- to także nadanie temu miejscu nowej roli społecznej, a jednym ze sposobów tak pojmowanego „ożywienia” magazynu Solnego jest zaangażowanie mieszkańców w działania tam realizowane.