zmiany

Informujemy że w piątek 30 października zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu w rejonie cmentarza komunalnego przy ulicy Wandy w Nowej Soli.Całkowicie zostanie zamknięta ulica Wandy na odcinku od skrzyżowania z ulicą Harcerską do skrzyżowania z ul. Wyspiańskiego. W celu uniknięcia wjazdu na w/w zamknięty odcinek drogi na ulicy Siennej (od ul. Wandy) zostanie wprowadzony zakaz wjazdu. Jedynie wyznaczone i znane funkcjonariuszom Policji pojazdy zaopatrzenia, będą mogły wjechać na przedmiotową drogę. -ulice położone w części południowej od ul. Dąbrowskiego będą ulicami dojazdowymi do cmentarza, a ulice położone w części północnej względem ul. Dąbrowskiego będą ulicami wyjazdowymi.

Większość dróg będzie drogami jednokierunkowymi z możliwością zatrzymywania się po jednej stronie drogi. Dzięki temu ruch pojazdów będzie odbywać się płynnie, a w okolicach cmentarza powstaną miejsca umożliwiające pozostawienie pojazdu.

W celu odciążenia skrzyżowania z ruchem okrężnym przy ul. Dąbrowskiego pozostawia się ul. Witosa jako drogę dwukierunkową.

Ponadto odcinek drogi ul. Dąbrowskiego od ronda do skrzyżowania z ul. Drzymały pozostanie drogą dwukierunkową. Dodatkowo, dla usprawnienia dojazdu do cmentarza od strony cmentarza w Otyniu, ruch jednokierunkowy zostanie wprowadzony na ulicy Wodnej, Działkowej i Ceglanej.

Dodatkowo celem poprawy płynności ruchu w mieście zostaną wyłączone światła na skrzyżowaniu ul. Witosa i ul. Piłsudskiego oraz na skrzyżowaniu ul. Wojska Polskiego i Kościuszki, a ruchem w najbardziej wymagających tego momentach, będą kierować funkcjonariusze KPP Nowa Sól.

Jako parkingi, które mają zapewnić bezpieczne pozostawienie pojazdu w okolicach cmentarza wskazuje się: parking przy ul. Fabrycznej, parking przy ul. Żwirki i Wigury oraz parking przy ul. Al. Wolności (Park Krasnala).

Na ulicach o ruchu jednokierunkowym po lewej stronie drogi zostanie dopuszczone parkowanie pojazdów równolegle do kierunku jazdy.

Dodatkowo w obrębie cmentarza komunalnego w dniu 1 listopada będą pełniły służbę patrole Policji i Straży Miejskiej, które będą także kierowały ruchem dla zapewnienia płynności ruchu pojazdów i pieszych .

Przewidywany termin wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu 30 października ok. godz. 15.00.

Przewidywany termin przywrócenia istniejącej organizacji ruchu i demontaż znaków nastąpi 2 listopada do godz. 12.00.


Komunikacja autobusowa w okresie Wszystkich Świętych 2020

Urząd Miejski Nowa Sól informuje, że w związku ze zmianą organizacji ruchu w rejonie cmentarza komunalnego przy ul. Wandy w Nowej Soli wprowadzonej na okres święta Wszystkich Świętych, w dniach od 30 października do 2 listopada wyłączone z obsługi będą przystanki komunikacyjne położone przy ul. Witosa, Wandy i Wyspiańskiego. Autobusy komunikacji miejskiej linii nr 2 korzystać będą w tym czasie z przystanków położonych przy ul. Piłsudskiego (przy Urzędzie Miejskim).
Także w przypadku cmentarza komunalnego w Otyniu, na okres święta Wszystkich Świętych, wyłączony zostanie z obsługi przystanek komunikacyjny znajdujący się w bezpośrednim sąsiedztwie bramy wjazdowej na cmentarz. Autobusy linii nr 1 i 3 będą dojeżdżały i odjeżdżały z przystanku położonego przy ul. Kościuszki w Otyniu.
Ponadto informujemy, że w dniu 1 listopada dojazd na cmentarz komunalny w Otyniu oraz powrót do miasta możliwy będzie autobusami linii nr 1 i 3 – wg obowiązującego rozkładu jazdy (tak, jak w dni świąteczne). Dodatkowo w ramach linii nr 1 wszystkie kursy, które na co dzień kończą się w Modrzycy, będą wydłużone w kierunku cmentarza. W przypadku linii komunikacyjnej nr 3 dojazd na cmentarz komunalny w Otyniu możliwy będzie kursami rozpoczynającymi się na przystanku przy ul. Chałubińskiego (szpital) o godz.: 8:50, 10:30, 11:55, 13:15, 15:20, 17:20.