tysięczna karta seniora wspólne zdjęcie władz miasta z seniorką

We wtorek 15 czerwca prezydent Jacek Milewski oraz wiceprezydent ds społecznych Natalia Walewska-Wojciechowska i naczelnik wydziału Spraw Społecznych Karina Jarosz, wręczyli pani Marii Muszyńskiej – Nowosolską Kartę Seniora z numerem 1000. Jesteśmy dumni, że nasi mieszkańcy tak licznie dołączają do naszego programu, którego adresatami są nowosolscy Seniorzy, za których uznaje się osoby na stałe zamieszkujące w Gminie Nowa Sól – Miasto, które ukończyły 60. rok życia. Program ruszył w kwietniu 2021 r.
Jego celami są:

Poprawa jakości życia nowosolskich Seniorów,
Zwiększenie dostępności dóbr kultury, sportu i rekreacji dla nowosolskich Seniorów,
Umożliwienie nowosolskim Seniorom rozwoju pasji i zainteresowań oraz aktywnego spędzania czasu wolnego,
Wzmocnienie kondycji finansowej nowosolskich Seniorów,
Umacnianie solidarności międzypokoleniowej.