grupa ludzi stoi pod ceglanym budynkiem

3 kwietnia grupa robocza ds. partycypacji społecznej wraz z prof. Mariuszem Kwiatkowskim, oraz studentami trzeciego roku socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego wyruszała w spacer badawczy po terenie Nowej Soli.

Miejscem rozpoczęcia spaceru był rewitalizowany teren dawnej Fabryki Nici „Odra”. Uczestników zapoznano z kontekstem historycznym miejsca oraz założeniami dotyczącymi nowej roli społecznej oraz kulturotwórczej miejsca.    

Kolejnym etapem była wizyta w miejskiej noclegowni prowadzonej przez Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta. Zakres realizowanego wsparcia na rzecz osób w kryzysie bezdomności przedstawił grupie Aleksander Tomaszewski, szef noclegowni. Podczas rozmowy poruszono kwestie społecznego zaangażowania oraz idee aktywizacji społecznej podopiecznych noclegowni.

Spacery badawcze (konsultacyjne) są wstępem do przygotowania Programu Aktywności Społecznej w CAS. Celem spaceru było ustalenie potencjalnych powiązań funkcjonalnych na płaszczyźnie aktywizacji społecznej oraz kulturowej pomiędzy  Centrum Aktywności Społecznej oraz miejscami odwiedzonym oraz możliwości partycypowania mieszkańców miasta w planowaniu wspólnych wydarzeń. 

Na koniec nastąpiło krótkie podsumowanie wraz z wymianą spostrzeżeń.

Podsumowaniem spaceru było ustalenie organizacji podsumowujących warsztatów strategicznych które zrealizowane zostaną w dniu 19.04.2023 r w Centrum Aktywności Społecznej, w godzinach 16:00-19:00. Realizacje warsztatów zaplanowano w trzech interesujących modułach. Niebawem przedstawimy Państwu szczegóły oraz możliwości zapisów celem uczestnictwa.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w spacerze i  dużą aktywność, a mieszkańcom miasta za cierpliwość i chęć współpracy.

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

#AktywniObywateleGranty