zajęcia socjoterapeutyczne o nazwie jesteś wyjątkowy

Zapraszamy do zapisów na zajęcia socjoterapeutyczne „JESTEŚ WYJĄTKOWY” dla dzieci w wieku 10-12 lat.

Zajęcia socjoterapeutyczne mają na celu poznanie potrzeb dzieci i niwelowanie zachowań niepożądanych. Socjoterapia ma działanie terapeutyczne, czyli dostarcza wzorców zachowań pożądanych umożliwiających wypróbowanie i wyćwiczenie tych zachowań w grupie oraz odreagowanie napięć emocjonalnych oraz edukacyjne – zapoznanie dzieci z zagadnieniami, które ułatwią funkcjonowania społeczne i radzenie sobie z problemami, umiejętność rozwiązywania konfliktów, rozpoznawania, nazywania i wyrażania emocji, pełnienia ról społecznych.

Zajęcia dedykowane są dla dzieci przejawiających trudności w zachowaniu.

Zajęcia obejmują cykl 15 spotkań po 1,5 godziny. Zajęcia odbywają się w każdą środę w godzinach 16.00 – 17.30.

Prowadzący:
Julia Turkiewicz Julia Turkiewicz – socjoterapeuta, interwentka kryzysowa.

Termin pierwszych zajęć – 8 listopada 2023r. w godzinach 16.00 – 17.30.
Miejsce: salka zajęciowa Punkt Konsultacyjny ul.Jaracza 1w Nowej Soli

Liczba miejsc ograniczona (do 10 osób). Formularz należy przesłać do 31 października 2023r.

Zapisy:
https://docs.google.com/forms/d/1nOHghovBFuPrD9UdWs5cs00lNjICQDH5PcDvzKjLLY0/edit

Każda osoba, która zgłosi udział w zajęciach socjoterapeutycznych dostanie automatyczne potwierdzenie wysłania formularza, jednak nie jest to gwarancją zakwalifikowania na zajęcia. Prowadzący poinformuje telefonicznie rodziców o zakwalifikowaniu dziecka na zajęcia.

Zajęcia dla dzieci są bezpłatne i całkowicie finansowane z budżetu Gminy Nowa Sól – Miasto ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

n a plakacie dzieci w swobodnej tanecznej pozie