na obrazku widoczny młody chłopak w żółtej czapce z daszkiem, pokazuje palcami znak peace

Zapraszamy do udziału w zajęciach socjoterapeutycznych dla młodzieży „Wsparcie na starcie”

Termin: od 13 marca 2023r. do 26 czerwca 2023r. w każdy poniedziałek grupa 11 – 12 lat;
od 16 marca 2023r do 29 czerwca 2023r. w każdy czwartek grupa 13-14 lat.

Czas: w godzinach 16.00 – 17.30

Forma: stacjonarne – cykl 14-stu zajęć grupowych

Miejsce: sala konferencyjna, CAS – Centrum Aktywności Społecznej ul. Kasprowicza 12 w Nowej Soli

Program zajęć:

 1. INTEGRACJA – Kim jesteśmy i po co tu przyszliśmy? – 2 zajęcia

Zapoznanie członków grupy, ustalenie i spisanie kontaktu, omówienie planu zajęć
i oczekiwań, ustalenie zasad współpracy, integracja uczestników, co nas łączy a co dzieli, zajęcia integracyjne.

 1. KOMUNIKACJA – jak nawiązywać relacje z innymi – 1 zajęcia

Zajęcia dotyczące zasad prawidłowej i skutecznej komunikacji, co robić by inni nas słuchali, jak być dobrym słuchaczem.

 1. MOJE POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI – 1 zajęcia

O tym czym jest poczucie własnej wartości, jak je wzmacniać, co już mam i jak mogę
to wykorzystać, zachęcanie Uczestników do większej samoświadomości i własnego rozwoju, gdzie szukać wsparcia dla siebie w trudnych chwilach.

 1. JAK STĄPAĆ PO CIENKIM LODZIE? – 1 zajęcia

O zachowaniach ryzykownych, czy warto je podejmować, czy zasady są po to by je łamać, moje życie – moje wybory, konsekwencje mojego postępowania.

 1. W ŚWIECIE UCZUĆ I EMOCJI – 2 zajęcia

Zajęcia o roli emocji i uczuć w naszym życiu, po co są nam potrzebne, o czym nam mówią,
w czym pomagają a w czym przeszkadzają, okazywanie, odbieranie i nazywanie uczuć
i emocji, jak radzić sobie z tymi które są trudne.

 1. RADZENIE SOBIE Z HEJTEM I KRYTYKĄ – 1 zajęcia

Spotkanie, podczas którego Uczestnicy będą uczyć się jak radzić sobie z trudnościami, jak dbać o własne granice, jak uczyć się asertywności.

 1. SAMOREGULACJA – radzenie sobie z napięciami – 1 zajęcia

Zajęcia mają na celu wyposażenie Uczestników w konkretne umiejętności radzenia sobie
z napięciami na jakie są narażeni każdego dnia. Podczas zajęć poznają techniki relaksacji
np. trening uważności, mindfulness, body scanning.

 1. JA – kontra ON/ ONA / ONI – o relacjach i wartościach życiowych – 1 zajęcia

Spotkanie poświęcone analizie relacji międzyludzkich, szacunku do ludzi, tolerancji, inności, ja kontra wszyscy inni, co mi daje świat, co ja oferuję światu.

 1. RODZICE/ DOROŚLI – instrukcja postępowania – 1 zajęcia

Spotkanie dotyczące relacji z rodzicami, jak z nimi rozmawiać, by się dogadać, czy można się z nimi zaprzyjaźnić, o szacunku do starszych, kodeks postępowania z rodzicem.

 1. HIGIENICZNE KORZYSTANIE Z MEDIÓW CYFROWYCH – 1 zajęcia

Zajęcia o dotyczące bezpieczeństwa w sieci, a także bezpiecznego korzystania z mediów cyfrowych, by nie ponosić konsekwencji ich nadużywania. Podczas zajęć Uczestnicy wspólnie stworzą zasady korzystania z e-mediów.

 1. NIE TAKI STRES STRASZNY – 1 zajęcia

Stres – czym jest, o czym nam mówi, czy można się z nim zaprzyjaźnić, pomaga
czy przeszkadza, jak sobie z nim radzić. Sposoby na minimalizowanie napięcia emocjonalnego – arteterapia, muzykoterapia.

 1. WIELKA FETA – to już meta! – 1 zajęcia

Zakończenie i podsumowanie zajęć, omówienie wszystkich tematów, z czym Uczestnicy wychodzą, co zapamiętają z zajęć, czego się nauczyli.

Zajęcia „Wsparcie na starcie” obejmują cykl 14 spotkań po 2 godziny dydaktyczne (2x 45 min.) z młodzieżą oraz 1 spotkanie z rodzicami w dniu pierwszych zajęć z dziećmi przed zajęciami.

Zapisy na zajęcia do dnia 2 marca 2023r. pod linkiem:
https://docs.google.com/forms/d/1KKA03TvIAw0uGrkG__NuPstJgW5zPIGpMo3Vydh5QDU/edit

Liczba miejsc ograniczona!

Prowadzący:
Anna Szulgo – pedagog, socjoterapeuta, interwent kryzysowy.

Zajęcia przeznaczone są dla młodzieży w wieku 11 – 12 lat (w poniedziałki ) i 13-14 lat (w czwartki), która uczęszcza do szkoły podstawowej na terenie miasta Nowa Sól.

Każda osoba, która zgłosi swój udział w zajęciach socjoterapeutycznych dostanie automatyczne potwierdzenie wysłania formularza, jednak nie jest to gwarancją zakwalifikowania na zajęcia. Prowadzący poinformuje telefonicznie rodziców o zakwalifikowaniu dziecka na zajęcia.

Zajęcia dla dzieci są bezpłatne i całkowicie finansowane z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok.

Grafika informująca o zajęciach Wsparcie na starcie