Szkolenia realizowane są w ramach projektu: „Nowa Sól na społecznej fali”, który jest wdrażany przez Fundacja na rzecz Collegium Polonicum we współpracy z Gminą Nowa Sól – Miasto.

Program pierwszego szkolenia:

TYTUŁ              Działalność statutowa i gospodarcza w NGO

DLA KOGO?    Członkowie i pracownicy organizacji pozarządowych z Nowej Soli

TERMIN          20.05.2022 r. w godz. 16.00 – 19.00

MIEJSCE          Centrum Aktywności Społecznej w Nowej Soli

TRENER          Dorota Zubko

PROGRAM

  • różnice między działalnością statutową nieodpłatną, odpłatną i gospodarczą
  • czym różni się działalność odpłatna od gospodarczej
  • rachunkowe wyodrębnienie działalności statutowej i gospodarczej
  • aspekty podatkowe (CIT, VAT)

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA DO 20!  ZGŁOSZENIA DO 18 MAJA!

Program drugiego szkolenia:

TYTUŁ             Obowiązki sprawozdawcze w NGO

DLA KOGO?    Członkowie i pracownicy organizacji pozarządowych z Nowej Soli

TERMIN          25.05.2022 r. w godz. 16.00 – 19.00

MIEJSCE          Centrum Aktywności Społecznej w Nowej Soli

TRENER          Dorota Zubko

PROGRAM

  • sprawozdawczość merytoryczna w organizacjach pozarządowych
  • sprawozdawczość finansowa w organizacjach pozarządowych
  • zasady sporządzania i składania sprawozdania finansowego za 2021 rok

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA DO 20! ZGŁOSZENIA DO 23 MAJA!

ZAPRASZAMY!

Osoby do kontaktu:

Urząd Miejski w Nowej Soli                          

Marcin Herma / Elżbieta Zienkowicz                      

zienkowicz@nowasol.pl                                   

tel. 570 358 604, 68 452 60 86                                  

Fundacja na rzecz Collegium Polonicum

Agata Fogel

a.fogel@fundacjacp.org

tel. 533 316 288

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

#AktywniObywateleGranty