afisz promujący konferencję z okazji światowego zdrowia psychocznego

10 października obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego, który ustanowiony został w 1992 przez Światową Federację Zdrowia Psychicznego (World Federation for Mental Health, działająca od 1948) z inicjatywy sekretarza generalnego organizacji Richarda Huntera. Początkowo Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego nie miał określonego charakteru. Za generalne cele przyjęto upowszechnienie polityki zdrowia psychicznego oraz edukację społeczną w zakresie profilaktyki zaburzeń emocjonalnych i psychicznych.

W związku z powyższym oraz faktem, że zdrowie psychiczne naszych mieszkańców jest dla nas ważne Urząd Miejski w Nowej Soli – Wydział Spraw Społecznych organizuje konferencję nt. zdrowia psychicznego. W tym roku konferencja odbędzie się pod tytułem „Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży na terenie miasta Nowa Sól” i odbędzie się 26 października w godzinach 8:00 – 13:20 w Nowosolskim Domu Kultury przy ul. Piłsudskiego 49, 67-100 Nowa Sól.

Poniżej prezentujemy harmonogram konferencji:

8:00-8:15 rejestracja uczestników.

8:15-8:30 oficjalne otwarcie.

8:30 – 9:00 „Dobrostan dzieci i młodzieży w powiecie nowosolskim – podsumowanie wyników badań – mgr Monika Bendyk – Wasilewska – psycholog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowej Soli.

9:00 – 9:30 „Rola psychologa w szkole” – mgr Marta Balcerzak – psycholog w Szkole Podstawowej nr 3 w Nowej Soli.

9:30 – 9:40 „Jak budować dobrą relację terapeutyczną z dzieckiem” – mgr Pamela Śmiałek – psycholog w Szkole Podstawowej nr 8 w Nowej Soli.

9:40 – 10:00 „Blaski i cienie pracy pedagoga specjalnego i psychologa szkolnego” –        mgr. Agata Prystaj psycholog szkolny i Pani Wioletta Maćkowiak pedagog specjalny           ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Nowej Soli.

10:00 – 10:10 „Rola i zadania instytucji wspomagających wychowawczą rolę szkoły,            ze szczególnym uwzględnieniem poradni psychologiczno-pedagogicznej” – mgr Daria Königsberg psycholog w Szkole Podstawowej nr 5 w Nowej Soli.

10:10 – 10:40 „Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół            na terenie miasta Nowa Sól – wyniki badań 2023” – mgr Gabriela Juncewicz – Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w Urzędzie Miejskim w Nowej Soli.

10:40 – 11:10 Przerwa kawowa

11:10 – 11:30 „Współpraca: psycholog szkolny – pedagog – wychowawca – rodzic” – mgr Aleksandra Mazur psycholog w Szkole Podstawowej nr 6 w Nowej Soli.

11:30 – 11:45 „Edukacja emocjonalna – oswoić emocje” – program realizowany w klasach 1-3 – mgr Monika Łuczak psycholog w Szkole Podstawowej nr 2 w Nowej Soli.

11:45 – 12:00 Co możemy zrobić? – Pomoc młodzieży w kryzysie – mgr Aleksandra Kawszyn-Blicharska – inspektor ds. zdrowia i profilaktyki Wydziału Spraw Społecznych, Urzędu Miejskiego w Nowej Soli.

12:00 – 12:40 „Nie ukryje tego co czuję” – jak wyparty gniew wpływa na rozwój zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży” – mgr Anna Deplewska – Spasow psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny w trakcie specjalizacji – Poradnia Psychologiczna dla Dzieci i Młodzieży „Relacja” w Nowej Soli.

12:40 – 13:10 – Warsztat „Nie ukryje tego co czuję – elementy dialogu motywującego. – Marta Hałabata – Terapeuta środowiskowy – Poradnia Psychologiczna dla Dzieci                   i Młodzieży „Relacja” w Nowej Soli.

13:10 – 13:20 Zakończenie.

Zapraszamy do udziału w konferencji wszystkie osoby zainteresowane powyższą tematyką, pracowników instytucji pomocowych, nauczycieli i rodziców.

Do zobaczenia!

afisz promujący konferencję z okazji światowego zdrowia psychocznego