napis Szkoelenie Kamishibai jako metoda pracy kreatywnej

Dla kogo? wolontariusze ze szkół i organizacji  z Nowej Soli

Termin 22.03.2023 r. w godz. 16.30 – 19.30

Miejsce Centrum Aktywności Społecznej w Nowej Soli

Trener Kalina Patek

Program

  • czym jest Kamishibai?
  • rys historyczny – skąd przywędrował do nas teatr obrazkowy?
  • możliwości wykorzystania Kamishibai w pracy uczniów, wolontariuszy i młodych animatorów
  • Kamishibai jako narzędzie twórczej zabawy
  • korzyści płynące z zastosowania skrzynki butai w edukacji
  • zasady tworzenia opowieści w teatrze ilustracji
  • ćwiczenia praktyczne z użyciem symboli, tworzenie i prezentacja spektakli

Liczba miejsc ograniczona do 20! Zgłoszenia do 20 marca!

Zapraszamy!

Osoby do kontaktu:

Urząd Miejski w Nowej Soli                          

Elżbieta Zienkowicz               

zienkowicz@nowasol.pl