logo forum to wielokolorowe koło, na którym są 3 dłonie napis V nowosolskie forum organizacji pozarządowych

23 września w Nowosolskim Domu Kultury odbędzie się inauguracja V Nowosolskiego Forum Organizacji Pozarządowych.
Forum skierowane jest do członków miejskich organizacji pozarządowych.
Inauguracyjne rozpoczęcie forum nastąpi o godzinie 11:00 przy czym rejestracja uczestników będzie trwać od godz. 10:30. Zakończenie forum przewidziane jest o godzinie 16:00.
W tym roku będziemy poruszać kwestie związane z:
wyzwaniami społecznymi Nowej Soli w perspektywie 2027 r.
Wykład poprowadzi doktor socjologii Anna Mielczarek-Żejmo członkini zarządu Fundacji Partycypacja.
aktywnością społeczną seniorów.
Sesję stolikową poprowadzi Wanda Świdzińska nowosolanka współzałożycielka Nowosolanek pl. oraz Agata Fogel z Fundacji na rzecz Collegium Polonicum.
aktywność społeczna młodych.
Sesję stolikową poprowadzi Hanna Achremowicz ze Stowarzyszenie Edukacji Krytycznej z Wrocławia.
wypaleniem społecznym i zastępowalnością liderów w NGO.
Sesję stolikową poprowadzi doktor socjologii Marta Trawińska od wielu lat współpracująca z organizacjami pozarządowymi.
rozwojem współpracy między organizacjami pozarządowymi a jednostkami samorządu terytorialnego.
Sesję plenarną poprowadzi Alicja Gawinek prezeska Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.
Wydarzenie jest organizowane w ramach projektu „Nowa Sól na społecznej fali” realizowanego przez Gminę Nowa Sól – Miasto wspólnie z Fundacją na rzecz Collegium Polonicum. Projekt finansowany jest przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

#AktywniObywateleGranty