W dniu 26 października br. odbyła się kolejna konferencja dotycząca zdrowia psychicznego organizowana przez Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Nowej Soli. W tym roku rozmawialiśmy o „Zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży na terenie miasta Nowa Sól”.

Podczas konferencji mogliśmy posłuchać wielu specjalistów w dziedzinie pracy z dziećmi. Temat bardzo ważny ale i obszerny. Podczas konferencji poruszyliśmy tematy dobrostanu psychicznego dzieci i młodzieży w powiecie nowosolskim oraz w samej Nowej Soli, mówiliśmy także o roli psychologa i pedagoga w szkole, o mocnych i słabych stronach tej pracy, o zasadach komunikacji między nauczycielem i dzieckiem, o możliwościach pomocy dzieciom ale co najważniejsze o roli rodzica jaką odgrywa w korygowaniu u dziecka jego zachowań ryzykownych.

Dziękujemy prelegentom za ich gotowość do wystąpień oraz wszystkim gościom za tak liczne przybycie. Zapraszamy na kolejną konferencję już za rok!