plakat bądź odpowiedzialnym sprzedawcą

Wszystkie nowosolskie placówki sprzedające napoje alkoholowe – sklepy, puby restauracje, otrzymały lub otrzymają (w trakcie kolportacji) od miasta materiały profilaktyczno – edukacyjne dotyczące odpowiedzialnej sprzedaży.
Właściciele placówek sprzedających alkohol mogą wyrazić chęć współpracy z miastem udostępniając informacje oraz wywieszając materiały u siebie w sklepie lub lokalu dając tym samym wyraz wyraźnego sprzeciwu wobec sprzedaży alkoholu nieletnim i osobom nietrzeźwym.
Alkohol jest jednym z największych zagrożeń dotykających dziś młodych ludzi. Często tworzy poważne problemy i zwiększa ryzyko wystąpienia u młodych wielu niebezpiecznych sytuacji m.in. wypadków drogowych, utonięć czy konfliktów z prawem.
Wierzymy, że dzięki wspólnym działaniom możemy przyczynić się do zwiększenia świadomości lokalnej, a także do zminimalizowania zjawiska upijania się młodzieży.