Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, składam serdecznie życzenia pracownikom nowosolskiego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz wszystkim działającym w obszarze pomocy i integracji społecznej. Swoją empatią oraz zaangażowaniem i przychylnością dajecie Państwo wzór do naśladowania. Uczycie okazywania godności drugiemu człowiekowi stając codziennie w obliczu ludzkiego bólu, bezradności, bezsilności, a także krzywdy. Wyrażając wdzięczność i uznanie, życzę Państwu satysfakcji z podejmowanych działań, wielu kolejnych sukcesów oraz wszelkiej pomyślności.

Prezydent Nowej Soli, Jacek Milewski