komunikat

Prezydent Miasta Nowa Sól ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Nowa Sól – Miasto w roku 2021 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie kultury fizycznej i turystyki oraz pomocy społecznej oraz promocji i ochrony zdrowia.