Już od maja 25 dorosłych mieszkańców Nowej Soli którzy zmagają się ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, otrzyma wsparcie w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. Asystenci udzielać będą wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych. Usługa asystenta jest formą wsparcia, finansowaną przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021.
Wsparcie asystenta umożliwi osobom niepełnosprawnym:
ograniczyć skutki niepełnosprawności oraz pomoże stymulować osobę niepełnosprawną do podejmowania aktywności i umożliwi im realizowania prawa do niezależnego życia;
przeciwdziałać dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwi osobom niepełnosprawnym uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych;
poprawić jakość życia dorosłych osób niepełnoprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia;
zapewnić osobom niepełnosprawnym wsparcie oraz pomoc adekwatną do zaistniałych potrzeb;
umożliwić zaangażowanie osób niepełnosprawnych w wydarzenia kulturalne, rekreacyjne oraz sportowe społeczne/kulturalne/rozrywkowe/sportowe itp.
Wnioskowana kwota dla 25 mieszkańców to 435.000 zł. Realizatorem usługi jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowej Soli