Logo programu Bezpieczny Senior, biały napis na pomarańczowym tle, na tarczy widnieje wizerunek dwóch starszych osób - kobiety i mężczyzny.

W związku z trudną sytuacją epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, a przede wszystkim w trosce o osoby starsze, które są szczególnie narażone, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przygotowało kampanię pod hasłem „Bezpieczny Senior”.

Afisz opisujący zasady bezpieczeństwa w czasie pandemii. Program Bezpieczny Senior

Celem kampanii jest poprawa świadomości społecznej na temat ochrony zdrowia w czasie pandemii – zwłaszcza wśród osób starszych. Ponieważ to osoby starsze są grupą szczególnie zagrożoną w czasie pandemii koronawirusa, bardzo ważne jest ścisłe stosowanie się do wytycznych sanitarnych.

Apelujemy o przestrzeganie wszelkich wytycznych. Ważne jest, by osoby starsze nie zostały pozostawione bez wsparcia, by nie czuły się samotne i zagubione dlatego wszelkie inicjatywy mające charakter edukacyjny i informacyjny są pożądane i istotne z punktu widzenia zdrowia Seniora.