Prezydent Miasta Nowa Sól ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację Programu Polityki Zdrowotnej z zakresu szczepień przeciwko grypie sezonowej jako profilaktyki zachorowań w populacji osób w wieku 65 lat i więcej.

Link do ogłoszenia w BIP

Konkurs ofert na realizację Programu Polityki Zdrowotnej z zakresu szczepień przeciwko grypie sezonowej jako profilaktyki zachorowań

Załącznik nr 1 i 2 do zapytania ofertowego (formularz oferty i oświadczenie oferenta)

Załącznik nr 1. Program Polityki Zdrowotnej – grypa

Załącznik nr 2. szczegółowe zasady składania, oceny i wyboru oferty na realizację programu polityki zdrowotnej

Załącznik nr 3. Zapytanie ofertowe