Liga Obrony Kraju. Zachodniopomorsko-Lubuska Organizacja Regionalna z siedzibą w Szczecinie (70-800) przy ul. Przestrzennej 13 (KRS – 0000086818) złożył dnia 08.03.2024 r. w trybie art.19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. 2023 r., poz. 571) ofertę dotyczącą realizacji w 2024 r. zadania publicznego pn. „Spływ Smoczymi Łodziami i Nowosolskim Galarem po Odrze lato 2024”.

Skan oferty z ogłoszeniem – podpis elektroniczny – Spływ smoczymi łodziami