Działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku – o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2022 r., poz. 1327 ze zm.)

Prezydent Miasta Nowa Sól ogłasza:
otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Nowa Sól – Miasto w roku 2023 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie: POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ PROMOCJI I OCHRONY ZDROWIA

Treść ogłoszenia:

Ogloszenie-konkursu_NOCLEGOWNIA-2023