na obrazku drewniany pomalowany ludzik

Działając na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku – o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2023 r., poz. 571) Prezydent Miasta Nowa Sól ogłasza: otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Nowa Sól – Miasto w roku 2024 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie: KULTURY.

Ogłoszenie: