Prezydent Miasta Nowa Sól Ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na powierzenie zadań Gminy Nowa Sól – Miasto organizacjom pozarządowym

Rodzaj zadania: Zadanie w zakresie pomocy społecznej

Konkurs pn.

„Świadczenie usług opiekuńczych, w miejscu zamieszkania osób wymagających pomocy od poniedziałku do piątku oraz soboty, niedziele i święta, osobom, które ze względu na stan zdrowia takiej opieki wymagają na terenie Gminy Nowa Sól – Miasto w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.”