na obrazu ręce seniora i opiekunki

Prezydent Miasta Nowa Sól na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
/t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 901 ze zm./ oraz art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 571/
Ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na powierzenie zadań Gminy Nowa Sól – Miasto organizacjom pozarządowym

Rodzaj zadania: Zadanie w zakresie pomocy społecznej
Konkurs pn. „Świadczenie usług opiekuńczych, w miejscu zamieszkania osób wymagających pomocy
od poniedziałku do piątku oraz soboty, niedziele i święta, osobom, które ze względu na stan zdrowia takiej opieki wymagają na terenie Gminy Nowa Sól – Miasto w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.”

Treść ogłoszenia: