Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Nowa Sól – Miasto w roku 2021 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie: Kultura.

Prezydent Miasta Nowa Sól po zapoznaniu się ze złożonymi ofertami oraz ocenami Komisji Konkursowych na posiedzeniu Kolegium w dniu 25 stycznia 2021 r. rozstrzygnął ogłoszony dnia 04.12.2020 r. konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Nowa Sól – Miasto w roku 2021 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie Kultury i przyznał dotacje zgodnie z poniższym zestawieniem:

KULTURA
Lp.Nazwa podmiotu wnioskującegoZadanieDotacja 2021 r. (zł)
1Nowosolskie Alternatywne Stowarzyszenie Artystów NASATeatr Terminus A Quo 2021.120 000
2Lubuski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego KrzyżaUroczyste obchody rocznicy powstania Polskiego Czerwonego Krzyża i Honorowego Oddawania Krwi.3 200
3Stowarzyszenie Akademia Tradycji
Akademia Tradycji – edycja II.3 000
4Nowosolskie Stowarzyszenie Nasza Polska 2015
Upamiętnienie Święta – 3 Maja5 000
5Nowosolskie Stowarzyszenie Nasza Polska 2015Obchody Święta Wojska Polskiego.5000
6Nowosolskie Stowarzyszenie Nasza Polska 2015Organizacja Obchodów Narodowego Święta Niepodległości 11 Listopada.5000
7Stowarzyszenie działające na rzecz SOSW RADOŚĆIII Międzyszkolne Warsztaty Pocztów Sztandarowych.1 200
8Stowarzyszenie Nowosolska PaczkaObchody 278 urodzin Nowej Soli.700
9Nowosolski Uniwersytet Trzeciego Wieku„Intelektualna aktywność seniora”.2 040
10Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy Nowa SólGdy powróci lepszy czas.5 000
11Chorągiew Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa PolskiegoFestiwal „Muzyka łączy pokolenia”.1 500
12Stowarzyszenie Solanizatorzy13. Solanin Film Festiwal 2021.0
13Stowarzyszenie P.A.R.K.
Fight or Die – Graffiti Jam.6 000