Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Nowa Sól – Miasto w roku 2021 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie: Pomoc społeczna oraz promocja i ochrona zdrowia.

Prezydent Miasta Nowa Sól po zapoznaniu się ze złożonymi ofertami oraz ocenami Komisji Konkursowych na posiedzeniu Kolegium w dniu 25 stycznia 2021 r. rozstrzygnął ogłoszony dnia 04.12.2020 r. konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Nowa Sól – Miasto w roku 2021 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie Pomocy społecznej oraz promocji i ochrony zdrowia i przyznał dotacje zgodnie z poniższym zestawieniem:

Lp.Nazwa podmiotu wnioskującegoZadanieDotacja 2021 r. (zł)
1Lubuski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego KrzyżaProwadzenie magazynu żywności Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.20 000
2Lubuski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego KrzyżaPromocja zdrowego stylu życia i honorowego oddawania krwi wśród mieszkańców Nowej Soli.3 500
3Lubuski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego KrzyżaMistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK3 000
4Stowarzyszenie Nowosolska Paczka
Redystrybucja mebli i wyposażenia.1 600
5Stowarzyszenie Nowosolska PaczkaIV Charytatywny koncert Nowosolskiej Paczki.3 200
6Uczniowski Klub Sportowy DziesiątkaPiknik Rekreacyjno – Rehabilitacyjny: Lubuskie Regaty Kajakowe Olimpiad Specjalnych.4 000
7Nowosolskie Stowarzyszenie Amazonek TęczaCałoroczna opieka psychologiczna.2 900
8Nowosolskie Stowarzyszenie Amazonek TęczaCałoroczna opieka rehabilitacyjna.4 700
9Nowosolskie Stowarzyszenie Amazonek TęczaŻyjmy dłużej.2 350
10Stowarzyszenie działające na rzecz SOSW RadośćOlimpiada sportowo-rekreacyjna „Radość”.3 500
11Stowarzyszenie Klub MamKurs pierwszej pomocy.2 000
12Stowarzyszenie Klub MamRozwój nowosolskiej kobiety.7 000
13Stowarzyszenie Klub MamMały programista – warsztaty on-line.oferta odrzucona z przyczyn formalnych