Na różowym tle widać wyciągniete dłonie trzymające srce.

na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Nowa Sól – Miasto w roku 2021 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie: Pomocy społecznej oraz promocji i ochrony zdrowia.

Prezydent Miasta Nowa Sól po zapoznaniu się ze złożoną ofertą oraz oceną Komisji Konkursowej na posiedzeniu Kolegium w dniu 01.06.2021 r. rozstrzygnął ogłoszony dnia 30.04.2021 r. konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Nowa Sól – Miasto w roku 2021 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie Pomocy społecznej oraz promocji i ochrony zdrowia i przyznał dotacje zgodnie z poniższym wykazem:

1.    Stowarzyszenie Nowosolska Paczka, ul. Wojska Polskiego 18/5, Nowa Sól, KRS 0000672797, tytuł zadania: Miejski Punkt Wolontariatu – przyznana dotacja 19 887 zł