na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Nowa Sól – Miasto w roku 2022 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie Kultury fizycznej i turystyki – organizacja i uczestnictwo w rozgrywkach, szkoleniach i treningach piłki siatkowej

Prezydent Miasta Nowa Sól po zapoznaniu się ze złożonymi ofertami oraz oceną Komisji Konkursowej na posiedzeniu Kolegium w dniu 27 września 2022 r. rozstrzygnął ogłoszony dnia 01.09.2022 r. konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych
z realizacją zadań Gminy Nowa Sól – Miasto w roku 2022 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie Kultury fizycznej i turystyki – organizacja
i uczestnictwo w rozgrywkach, szkoleniach i treningach piłki siatkowej i przyznał dotację zgodnie z poniższym zestawieniem:

KULTURA FIZYCZNA I TURYSTYKA – organizacja i uczestnictwo w rozgrywkach, szkoleniach i treningach piłki siatkowej
Lp.Nazwa podmiotuZadanieDotacja 2022 r. (zł)
1.Międzyszkolny Klub Sportowo Turystyczny Astra

Udział drużyny MKST Astra Nowa Sól w siatkarskiej Tauron 1. Lidze100 000