Prezydent Miasta Nowa Sól po zapoznaniu się ze złożoną ofertą oraz oceną Komisji Konkursowej na posiedzeniu Kolegium w dniu 27 grudnia 2023 r. przyznał dotację następującemu podmiotowi:

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Nowosolskie, ul. Topolowa 4, Nowa Sól, KRS 0000675115: Prowadzenie noclegowni zapewniającej 34 miejsca dla osób bezdomnych na terenie Gminy Nowa Sól – Miasto w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. w lokalu wskazanym przez Gminę.

Dotacja przyznana na rok 2024: 670 533, 97zł

Więcej informacji w załączniku PDF.