Prezydent Miasta Nowa Sól po zapoznaniu się ze złożoną ofertą oraz oceną Komisji Konkursowej na posiedzeniu Kolegium w dniu 27 grudnia 2023 r. przyznał dotację następującemu podmiotowi:
Lubuski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża, ul. Jedności 22 B, Zielona Góra, KRS 0000225587: Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób wymagających pomocy od poniedziałku do piątku oraz soboty, niedziele i święta, osobom, które ze względu na stan zdrowia takiej opieki wymagają na terenie Gminy Nowa Sól – Miasto w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
Dotacja przyznana na rok 2024: 2 895 000, 00 zł
Więcej informacji w załączniku PDF.