na obrazku widnieje serce z linią pulsometru

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Nowa Sól – Miasto w roku 2023 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie Pomocy społecznej oraz promocji i ochrony zdrowia.

Prezydent Miasta Nowa Sól po zapoznaniu się ze złożonymi ofertami oraz ocenami Komisji Konkursowych na posiedzeniu Kolegium w dniu 30 stycznia 2023 r. rozstrzygnął ogłoszony dnia 15.12.2022 r. konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Gminy Nowa Sól – Miasto w roku 2023 przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie Pomocy społecznej oraz promocji i ochrony zdrowia i przyznał dotacje zgodnie z poniższym zestawieniem:

POMOC SPOŁECZNA ORAZ PROMOCJA I OCHRONA ZDROWIA
Lp.Nazwa podmiotuZadanieDotacja 2023 r. (zł)
1Lubuski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego KrzyżaProwadzenie magazynu pomocy humanitarnej PCK.35 500
2Lubuski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego KrzyżaPromocja zdrowego stylu życia i honorowego oddawania krwi wśród mieszkańców Nowej Soli.3 500
3Lubuski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego KrzyżaMistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK.3 500
4Lubuski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego KrzyżaPo 50-tce też mogę.3 300
5Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło NowosolskieProwadzenie dożywiania dla osób bezdomnych, ubogich i innych osób wymagających tego rodzaju wsparcia oraz aktywizacja tych osób do pracy na rzecz społeczności lokalnej przy uprawie warzyw w TPBA oraz na terenach wskazanych przez Urząd Miasta w Nowej Soli.92 155
6Nowosolskie Stowarzyszenie Amazonek TęczaCałoroczna opieka psychologiczna.6 000
7Nowosolskie Stowarzyszenie Amazonek TęczaCałoroczna opieka rehabilitacyjna.6 500
8Uczniowski Klub Sportowy DziesiątkaPiknik Rekreacyjno – Rehabilitacyjny: Lubuskie Regaty Kajakowe Olimpiad Specjalnych.4 700
9Stowarzyszenie działające na rzecz SOSW RADOŚĆOlimpiada sportowo-rekreacyjna „RADOŚĆ”.4 500
10Stowarzyszenie Nowosolska PaczkaRedystrybucja mebli i wyposażenia 2023.2 035
11Polski Związek Emerytów, Rencistów i InwalidówZumba dla seniorek.3 000
12Stowarzyszenie Nowosolska PaczkaJadłodzielnia Miejska – propagowanie idei niemarnowania żywności poprzez dzielenie się nią.1 300
13Stowarzyszenie Nowosolska PaczkaVI Charytatywny Koncert Nowosolskiej Paczki.0
14Stowarzyszenie Klub MamWarto pomagać i robimy to już od 10 lat.2 000
15Stowarzyszenie Klub MamRozwój nowosolskiej kobiety – kontynuacja.4 550
16Stowarzyszenie Klub MamW zdrowym ciele zdrowy kręgosłup – pływanie i gimnastyka.6 700
17Stowarzyszenie Klub MamBiegnij po wzrok.2 000
18Fundacja JuPiJuPi zajęcia na rok 2023.0
19Fundacja JuPiJuPi – Jedziemy razem!!! 2023.14 760
20Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Pomóż, Nie Będę Sam”Drzwi otwarte – „Bliżej nas spędź swój czas”.2 200
21Fundacja PanopticumPorozmawiajmy o cukrzycy.1 800

Oferty odrzucone z przyczyn formalnych:

Fundacja Stacja Jezus – Siła w rodzinie.

Chrześcijańska Misja Społeczna Teen Challenge – Terapia uzależnień dla osób uzależnionych od alkoholu i narkomanii i prowadzenie punktu konsultacyjnego.

Rezygnacja z realizacji:

Fundacja Panopticum – Porozmawiajmy o cukrzycy.