Prezydent Gminy Nowa Sól – Miasto ogłasza rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na powierzenie zadań Gminy organizacjom pozarządowym pod nazwą „Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osób wymagających pomocy od poniedziałku do piątku oraz soboty, niedziele i święta osobom, które ze względu na stan zdrowia takiej opieki wymagają na terenie Gminy Nowa Sól –Miasto w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Prezydent Gminy Nowa Sól – Miasto po zapoznaniu się ze złożoną ofertą oraz oceną Komisji Konkursowej dokonał wyboru oferty:

– Lubuskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Jedności 22 B, KRS 0000225587

Planowana wysokość środków publicznych na realizację w/w zadania w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wynosi 2 304 800,00 zł.