Stan wdrażania Programu Ciepłe Mieszkanie

Stan wdrażania Programu Ciepłe Mieszkanie na terenie Gminy Nowa Sól – Miasto:

  • Liczba złożonych wniosków – 14 (na dzień 10.10.2023r.)
  • Liczba podpisanych umów – 13   (na dzień 10.10.2023r.)
  • Liczba zrealizowanych przedsięwzięć – 1 (na dzień 10.10.2023r.)
  • Kwota wypłaconego dofinansowania – 1.210,29 zł (na dzień 10.10.2023r.)
plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most
plakat z napisem podatki i opłaty lokalne 2023
logo z napisem ciepłe mieszkanie

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa