Stan wdrażania Programu Ciepłe Mieszkanie

Stan wdrażania Programu Ciepłe Mieszkanie na terenie Gminy Nowa Sól – Miasto:

  • Liczba złożonych wniosków – 19 (na dzień 15.01.2024r.)
  • Liczba podpisanych umów – 16 (na dzień 15.01.2024r.)
  • Liczba zrealizowanych przedsięwzięć – 5 (na dzień 15.01.2024r.)
  • Kwota wypłaconego dofinansowania – 77.291,18 zł (na dzień 15.01.2024r.)
plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa