Projekty dofinansowane z budżetu

Fundusz Dróg Samorządowych

Data publikacji: 6 grudnia 2021


„Budowa drogi łączącej rondo DOZAMET z ul. Brzozową oraz rozbudowa drogi gminnej nr 102413F w ciągu ul. Brzozowej i ul. Wyspiańskiego w Nowej Soli”
Wartość dofinansowania: 4 068 031 zł
Wartość zadania : 7 555 761 zł
OPIS ZADANIA
budowa nowej drogi na dł. 619 m, w tym: a) odcinek nr 1 – budowa drogi gminnej łączącej rondo Dozamet z ul. Brzozową o długości 190 m, szer. 7,0 m; b) odcinek nr 2 – budowa drogi gminnej łączącej rondo Dozamet z ul. Brzozową o długości 429 m, szer. 6,0 m;
rozbudowa istniejącej drogi na dł. 786 m , tj. rozbudowa drogi gminnej nr 102413F w ciągu ul. Brzozowej i ul. Wyspiańskiego w Nowej Soli szer. 6,0 m;
Ogółem powstał nowy ciąg o dł. 1 405 m
Na całości zadania wykonano ponadto:
ciąg pieszo-rowerowy z betonowej kostki brukowej,
przebudowę skrzyżowań z drogami powiatowymi w ciągu ul. Wodnej i w ciągu ulicy Hutniczej oraz skrzyżowania z drogami gminnymi w ciągu ulic: Wyspiańskiego i Wandy, – kanalizację deszczową,
oświetlenie drogowe, – nową organizację ruchu.

Wykonawca : Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o.o. z Głogowa

plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa