Projekty dofinansowane z budżetu

Fundusz Solidarnościowy

Data publikacji: 8 listopada 2021


PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” 2021

Usługi asystenta jako forma ogólnodostępnego wsparcia dla

osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

FINANSOWANIE

434 915,25 Zł

OPIS PROJEKTU:

Celem projektu jest zapewnienie osobom z niepełnosprawnością w stopniu znacznym i umiarkowanym wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowania w życiu społecznym, ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienia realizowania prawa do niezależnego życia.

Wsparciem asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej objętych zostanie 25 osób, w tym 20 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, 5 osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z terenu miasta Nowa Sól.

Plakat-informacyjny-AOON

logo z napisem ciepłe mieszkanie

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa