Projekty dofinansowane z budżetu

Fundusz Solidarnościowy

Data publikacji: 1 lutego 2024


Program „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością” – edycja 2024
Usługi asystenta jako forma ogólnodostępnego wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub równoważne.
Finansowanie
1 045 377,60 zł
Opis projektu
Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób z niepełnosprawnością, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (albo orzeczenie równoważne) w poprawie funkcjonowania jej w środowisku, zwiększenia możliwości zaspakajania jej potrzeb oraz włączanie jej w życie społeczne. Wsparciem asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością objętych zostanie 40 osób, w tym 25 osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa