Projekty dofinansowane z budżetu

Lubuska Baza Sportowa

Data publikacji: 6 grudnia 2021


PROGRAM INWESTYCYJNY „LUBUSKA BAZA SPORTOWA”
Przystań kajakowa w Nowej Soli – modernizacja zaplecza szatniowo-sanitarnego
DOTACJA CELOWA – DOFINANSOWANIE
100 000,00 ZŁ
CAŁKOWITA WARTOŚĆ
230 000,00 ZŁ
OPIS PROJEKTU:
Celem projektu jest przebudowa i remont pomieszczeń zaplecza szatniowo-sanitarnego w budynku przystani kajakowej przy Al. Wolności 1a w Nowej Soli. Inwestycja polega na częściowej rozbiórce ścian wewnętrznych, nowym wydzieleniu pomieszczeń, wykonaniu nowych okładzin sufitowych, ściennych i podłogowych oraz montażu nowego wyposażenia. Wyremontowane zaplecze W ramach zadania mieszkańcom miasta zostanie udostępniona infrastruktura dostosowana do współczesnych standardów umożliwiająca aktywne spędzanie wolnego czasu.

plakat z logami miasto na fali, konkurs nasz zabytek oraz fundacja most the most

Dla mieszkańca

Urząd Miejski

Edukacja

Kultura

Organizacje pozarządowe

Samorząd

Sport

Turystyka

Sprawy społeczne

Komunikacja

O Nowej Soli

Flaga i Godło Polski z podpisem Dofinansowano ze środków Budżetu Państwa